KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Celostátní rozhodčí sbor

Dokumenty

Celostátní rozhodčí sbor

§ 33

 1. KDU-ČSL zřizuje celostátní rozhodčí sbor. Sjezd volí a odvolává předsedu celostátního rozhodčího sboru a další čtyři členy a stejný počet náhradníků. Předseda musí mít ukončené právnické vzdělání.
 2. Celostátní rozhodčí sbor zejména:
  1. rozhoduje ve sporech mezi členy strany, orgány a jednotlivými články strany,
  2. je odvolacím orgánem strany a jeho rozhodnutí je konečné,
  3. podává závazný výklad stanov,
  4. rozhoduje o souladu vnitrostranických norem se stanovami strany.
 3. Předseda a členové celostátního rozhodčího sboru nesmějí být zaměstnanci strany nebo členy celostátní konference. V pochybnostech o nepodjatosti některého z nich při projednávání konkrétní věci rozhoduje tento orgán podle zásad platných v občanském soudním řízení.
 4. Celostátní rozhodčí sbor se řídí ve své činnosti rozhodčím řádem a statutem, které schvaluje celostátní konference.
 5. Předseda celostátního rozhodčího sboru podává zprávu o činnosti celostátní konferenci strany a předkládá ke schválení potřebné návrhy a opatření. Zprávu o činnosti rovněž předkládá sjezdu.
 6. Celostátní rozhodčí sbor je ve věci podnětu povinen rozhodnout do 90 dnů ode dne podání podnětu, pokud předsednictvo strany nerozhodne jinak.