KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Celostátní konference

Dokumenty

Celostátní konference

§ 18

 1. Celostátní konference je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost strany. Schází se podle potřeby nejméně dvakrát do roka, je tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích dle § 28 a schválenými sjezdem, všemi poslanci, senátory Parlamentu ČR a poslanci Evropského parlamentu.
 2. Celostátní konference realizuje usnesení sjezdu, řídí činnost strany v období mezi sjezdy a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jiným orgánům. Celostátní konference schvaluje postoj strany k zásadním politickým otázkám a schvaluje zprávy celostátního předsednictva a celostátního výboru.
 3. Celostátní konference rozhoduje o svolání sjezdu, navrhuje jeho program a předkládá zprávu o politické, organizační a finanční činnosti strany, zprávu o plnění usnesení sjezdu a o vyřízení všech návrhů vzešlých na sjezdu a přidělených sjezdem k vyřízení; organizačně zajišťuje přípravu sjezdu.
 4. Celostátní konference plní zejména tyto další úkoly:
  1. schvaluje roční rozpočet a roční uzávěrku strany,
  2. schvaluje kandidáta na úřad prezidenta republiky,
  3. zřizuje a ukončuje činnost odborných komisí,
  4. určuje klíč pro volbu členů celostátní konference na krajských konferencích podle § 28,
  5. schvaluje jednací řád, volební řád podle § 28, příspěvkový řád, nominační řád, rozhodčí řád a statut celostátního rozhodčího sboru a celostátní revizní komise a směrnici pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL,
  6. bere na vědomí zprávy celostátní revizní komise a celostátního rozhodčího sboru,
  7. určuje zmocněnce strany ve smyslu zákona o volbách do parlamentu,
  8. jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce 1. místopředsedy nebo místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu nástupce do konce funkčního období.
 5. Celostátní konference má právo se účastnit s hlasem poradním člen vlády nominovaný za KDU-ČSL, předseda celostátního rozhodčího sboru, předseda celostátní revizní komise a krajští manažeři.