Zpět

Obnovujeme naše lesy

Přidáno 11. 6. 2024 (Administrátor)
Ilustrační foto
V posledních dvou letech jsme se zasadili o rekordní výsadbu nových lesů, odpovídající ročně rozloze Prahy.
Obnova lesů probíhá v ČR v posledních letech rekordním tempem. Ročně zalesňujeme plochy o velikosti minimálně čtyřicet čtyři tisíc hektarů, což je pro srovnání podobná velikost plochy jako rozloha Prahy. Po obrovské kůrovcové kalamitě tak pokračujeme v napravování škod a lesům vracíme nový život. Obnovujeme obrovské plochy, a to citlivou výsadbou smíšených lesů, které budou v budoucnu vůči kůrovci odolnější. Mění se nám skladba vysazovaných lesů, kdy dvě třetiny tvoří stromy listnaté v co nejpestřejší skladbě a jen jedna třetina jsou stromy jehličnaté, což našim lesům zajistí dlouhodobější udržitelnost a lépe je připraví na probíhající klimatickou změnu. V posledních letech jsme také v pozitivních přírůstkových číslech, tzn že nám více dřeva v České republice přirůstá než se vytěží a ročně se tak plocha našich lesů rozšiřuje.
štítky lesyLesy ČRMZe