Ekonomika

Bojujeme proti daňovým únikům

Ve svém volebním programu se KDU-ČSL zavázala bojovat s daňovými úniky a zavést pořádek ve výběru daní. Pokračujeme v plnění slibů daných před volbami.

Dvěma hlavními nástroji tohoto boje je zavedení kontrolních hlášení a elektronické evidence tržeb (EET). Proč je tato evidence nezbytná? Nevykázané příjmy v ČR ročně dosahují 160 miliard Kč. Jen mezera na DPH dosahuje až 80 miliard Kč. EET i kontrolní hlášení jsou zásadní nástroje boje proti takovýmto daňovým únikům.

Zdůvodnění jejich zavedení spočívá ve třech principech:

Prvním je zásada férového trhu. Daňové úniky poskytují konkurenční výhodu podvodníkům proti poctivým podnikatelům a pokřivují trh. Poctiví podnikatelé tak mají zhoršenou možnost se na trhu prosadit. Je proto naším cílem dosáhnout férových a rovných podmínek v tržním prostředí pro všechny.

Základem druhého principu je myšlenka, že daně platí všichni bez rozdílu. Každý totiž využívá služeb státu. Daňové úniky mají negativní dopad nejen na poctivé podnikatele, ale na všechny občany ČR, kteří nesou daňovou zátěž na svých bedrech. Z daní se hradí služby státu všem, je tedy správné, abychom daně platili všichni, kdo jsme výdělečně činní.

Třetím principem je zásada modernizace veřejné správy prostřednictvím její elektronizace. Jedná se o pozitivní celoevropský trend a Česká republika by neměla stát bokem.

Kontrolní hlášení

Daňové přiznání k DPH sice k odkrytí velkých podvodů stačí, ale finanční správa momentálně nemůže pracovat s daty, které má k dispozici. V daňovém přiznání plátci uvádí součet faktur jedním číslem. Z tohoto čísla ale není možné zjistit jednotlivé fakturované částky. Pokud správce daně nezná hodnoty jednotlivých faktur, těžko prověří oprávněnost nároků na odpočet daně. Jejich oprávněnost umožní realizovat kontrolní hlášení.

Očekávaný přínos kontrolních hlášení do státního rozpočtu je 10 miliard Kč/rok. Tato hlášení již dnes využívají státy jako Španělsko, Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovensko.

Finanční správa díky tomu získá využitelné informace mezi kým, kdy a za kolik proběhl obchod. Umožní ji rovněž vzájemně „párovat“ data od dodavatele a odběratele. To umožní rychlou a snadnou identifikaci problémových plátců. Finanční správa tyto údaje sice může získat již dnes, ale ne tak rychle a kvalitně.

Elektronická evidence tržeb

EET je modernější, důkladnější a účinnější variant registračních pokladen, které jsme slíbili zavést v našem volebním programu. Podstatou EET je okamžité on-line hlášení platby do centra daňové správy.

Očekávaný přínos zavedení EET do státního rozpočtu je 10-12 miliard Kč/rok. Určitou formu EET ve formě registračních pokladen už dnes mají ve Švédsku, Itálii, Maďarsku, Bulharsku, Řecku, Litvě, na Maltě, Polsku, Slovensku a v Bulharsku. Nově se zavádí v Belgii a ve Slovinsku.

Sociálně tržní hospodářství

Ekonomický program KDU-ČSL vychází z principů sociálně tržního hospodářství (STH). O STH se sice mluví, ale málokdo ví, co znamená.

Základní principy STH:

- vychází z hodnot obecného dobra, osobní svobody, spravedlnosti, solidarity a subsidiarity

- spojuje ekonomické liberální principy s křesťanskou sociální naukou, která mu dává jasná pravidla (ordoliberalismus)

- distancuje se od marxistického socialismu a také od individualistického liberalismu

- jde o propojení politického systému, osobní svobody a sociální spravedlnosti

STH je ekonomický koncept, který říká, že se o sebe člověk má postarat nejdřív sám, poté na řadu přichází rodina a až pokud to nezvládne rodina, tak má nastoupit stát. STH spojuje myšlenku svobody tržního hospodářství a sociálního řádu.

Správně fungující tržní ekonomika je sama o sobě sociální, protože vytváří vyšší národní produkt a pracovní příležitosti než příkazová či jinak omezená ekonomika. Nicméně je tu také nebezpečí, že bude kladen přílišný důraz na sociální aspekty, což ochromí výkonnost ekonomiky (a tím pádem bude méně mj. i na sociální programy). Politické zásahy z centra tíživost problémů dlouhodobě ještě zvyšují. Proto je dobré nastavit jasná pravidla a důsledně dbát na jejich dodržování. Stát musí být silným a důvěryhodným rozhodčím.

Slovníček:
Ekonomický liberalismus – ekonomický směr, který klade důraz na soukromé vlastnictví, svobodné smluvní vztahy, volný trh, nízkou roli státu v ekonomice (zejména minimum omezení a regulací, nízké daně a minimum dotací).

Solidarita – v ekonomice zdůrazňuje hospodářskou spolupráci, podporuje soudržnost ve společnosti a podporuje znevýhodněné (rodiče na rodičovské dovolené, nemocné, nezaměstnané, důchodce, handicapované).

Subsidiarita – rozhodování (a odpovědnost) má mít nejnižší možný stupeň.  Co může efektivně vyřešit rodina, nechť vyřeší rodina (oprava domu). Co může efektivně vyřešit obec, nechť vyřeší obec (stavba chodníku).  Co může efektivně vyřešit kraj, nechť vyřeší kraj (počet středních škol). Stát má řešit jenom ty věci, které vyřeší efektivněji než nižší jednotky.

Principy STH

1) Soukromé vlastnictví kapitálových statků, včetně svobody podnikání, svobodná volba povolání, což je nutně spojeno s převzetím odpovědnosti.
2) Hospodářská soutěž jako cíl zajišťující svobodu a zahrnující i svobodnou volbu spotřebitele.
3) Stabilní a dobře fungující peněžní řád, s cenovou stabilitou.
4) Vysoká míra zaměstnanosti.
5) Vyrovnaná bilance zahraničního obchodu s vysokým podílem exportu na HDP.
6) Stabilní a přiměřený hospodářský růst.
7) Spravedlivé rozdělení příjmů.
8) Možnost mít příjmy z podílu na kapitálu v ekonomice (spravedlivé rozdělení bohatství).
9) Stanovování environmentálních cílů.

Mluvčí strany pro ekonomická témata:
Jaroslav Klaška
poslanec, místopředseda poslaneckého klubu
klaskaj@psp.cz

Ivana Hrubá
asistentka poslance Klašky
777 335 608
hrubai@psp.cz