KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Závěry Celostátní konference KDU-ČSL
Zpět

Závěry Celostátní konference KDU-ČSL

Přidáno 15. 10. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Po více než roce se opět fyzicky sešla Celostátní konference KDU-ČSL, nejvyšší orgán strany mezi sjezdy. Zástupci lidovců probírali volební výsledky, další strategický postup a aktuální politickou situaci. Celostátní konference potvrdila dosavadní postup vedení strany a svým usnesením dala najevo, že má předsednictvo strany dál pokračovat v jednáních ohledně budoucí vlády.

Do 5. listopadu, kdy je další jednání Celostátní konference, má předsednictvo strany svému nejvyššímu orgánu mezi sjezdy představit koaliční smlouvu a hotové programové prohlášení vlády.

„Celostátní konference dnes jasně potvrdila naše dosavadní kroky ohledně vyjednávání o vládě. Tato vláda bude vládou zodpovědné solidarity vůči lidem, kteří se z nějakého důvodu propadli sítem, ale chtějí se svou situací něco dělat," uvedl po jednaní Celostátní konference KDU-ČSL lidovecký předseda Marian Jurečka. „KDU-ČSL bude sociálním svědomím této vlády,“ dodal Jurečka.
 
Politická usnesení Celostátní konference KDU-ČSL z 15. října 2021:
CK KDU-ČSL bere na vědomí informace o dosavadních povolebních jednáních. Souhlasí s dosavadním postupem jednání, která povedou k přípravě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády.

CK děkuje všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. Oceňuje skvělou práci profesionálního týmu i obětavost a nasazení jak kandidátů, tak i stovek a tisíců dobrovolníků. KDU-ČSL si je vědoma, že tento mimořádný výsledek je především závazkem, abychom občany svěřenou důvěru proměnili v kvalitní správu naší země.

CV KDU-ČSL děkuje všem, kteří nás ve volbách do Poslanecké sněmovny podpořili. Budeme nadále rozvíjet principy demokracie, právního státu, občanské společnosti a hájit důstojnost každého člověka. Potvrzujeme, že na principech sociálně-tržního hospodářství budeme i nadále podporovat všechny, kdo férovým způsobem vytváří společenské bohatství, i ty, kteří již ekonomicky aktivní nejsou. KDU-ČSL bude sociálním svědomím vznikající koalice. Zodpovědná solidarita pro nás zůstává klíčovým principem.

Nedopustíme, aby se jakkoliv zhoršila situace našich seniorů, lidí s handicapem a rodin s dětmi. Všichni ti mohou i nadále počítat s naší podporou a zájmem.

KDU-ČSL si je vědoma, že je v naší zemi velká skupina voličů, jejichž hlas neznamenal zisk mandátů pro jejich politickou stranu.

Především ty, kteří poctivě pracují i ty, kteří pracovat nemohou, chceme ujistit, že budeme v budoucím vládním uspořádání hájit i jejich zájmy.

Celostátní konference ukládá předsednictvu strany připravit materiál, který stanoví priority a kroky nezbytné pro posílení pozice KDU-ČSL v dalším období tak, aby mohl být projednán na prosincové schůzi Celostátní konference.

kategorie Tiskové zprávy