KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku
Zpět

Začnou platit nová pravidla pro výplatu humanitární dávky a solidárního příspěvku

Přidáno 29. 6. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Podmínky pro výplatu humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost se od července změní. Začne platit novela zákona lex Ukrajina, která náležitosti zpřísňuje. Na humanitární dávku nově nebudou mít nárok lidé, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Novou výši příspěvku pro solidární domácnosti stanovila vláda dnešním nařízením. Bude se lišit podle toho, zda byl uprchlíkům poskytnut pokoj nebo třeba celý byt.

„Humanitární dávka i solidární příspěvek vznikly jako rychlá reakce na dosud nevídanou migrační vlnu, která byla důsledkem válečného napadení Ukrajiny ruskými vojsky. Nové úpravy vycházejí z praktických zkušeností i z aktuální situace,“ uvedl předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vyplácení dávky pro ukrajinské občany, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli ruské agresi, bude o něco přísnější. Nově na ni nebudou mít nárok ti, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Bude se také kontrolovat, že při opakované žádosti o dávku se uprchlíci opravdu nachází na území ČR. V případě pochybností se bude muset dostavit na pobočku Úřadu práce. „Humanitární dávka je určena právě na pokrytí těch nejzákladnějších potřeb,“ dodal ministr.

Výše humanitární dávky se zároveň od 7. dávky od udělení dočasné ochrany změní. Pro osoby ve věku 18 let a starší bude 4620 Kč (odpovídá částce životního minima), a pro dítě do 18 let bude 3320 korun (totožná s částkou životního minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku). Humanitární dávka bude v tomto režimu vyplácená do března roku 2023.

Změnami projde od začátku července také příspěvek pro solidární domácnost. Jejich cílem je rozlišit domácnosti na ty, které poskytly cizincům samostatné ubytování a na domácnosti, kde uprchlíci bydlí společně s ostatními členy solidární domácnosti. Aktuální nařízení vlády, které počítá s výší příspěvku 3 tisíce korun na osobu (a maximálně 12 tisíc na domácnost), platí do června. Nově bude stanovena výše podle skutečnosti, zda cizinec bydlí spolu s ubytovatelem nebo zda má k dispozici celý byt pro sebe.

Pro ty, co budou žádat o příspěvek při samostatném bydlení uprchlíků, bude platit ještě jedna nová podmínka. Prostor vyčleněný pro uprchlíky musí být minimálně měsíc před začátkem ubytování cizinců neobývaný. Důvodem je, aby například nedocházelo k vystěhovávání současných uživatelů bytu za účelem získání příspěvku. Stále platí hlavní podmínka, že ubytování musí být poskytnuto bezplatně. Nově se však upřesňuje, že za bezplatné poskytnutí ubytování se považují i případy, kdy se ubytovaní podílí na úhradě služeb, zejména tedy na nákladech za plyn a elektřinu.

Ceny příspěvku pro solidární domácnost se odvíjejí od toho, kolik lidí je zde ubytovaných a zda ubytovaná osoba sdílí s žadatelem ubytování, nebo nesdílí. Tabulku, kde jsou rozepsány výše jednotlivých příspěvků, najdete na konci tiskové zprávy zde.

kategorie Tiskové zprávy