KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy V našich volebních obvodech chybějí roušky! Senátorky a senátoři vyzývají vládu k okamžité nápravě
Zpět

V našich volebních obvodech chybějí roušky! Senátorky a senátoři vyzývají vládu k okamžité nápravě

Přidáno 18. 3. 2020
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Nedostatek ochranných opatření před koronavirem na celém území České republiky je v současné době natolik závažným problémem, že senátoři přijali na své dnešní schůzi usnesení. Vyzývají Vládu ČR k tomu, aby v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovala občanům úplné a pravdivé informace.

„Chceme, aby vláda neprodleně zajistila občanům ochranné prostředky a dostupné testování pro potřebné,“ sdělil senátor Lumír Kantor, který text usnesení inicioval společně se senátorem Pavlem Fischerem. Pro usnesení hlasoval celý klub KDU-ČSL a nezávislí. Podle Kantora má vláda umožnit mobilizovat dobrovolníky, aktéry občanské společnosti a vytvořit podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc.

Senátní usnesení konstatuje, že „vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci s veřejností a tím podryla důvěru v instituce státu a v jejich schopnost obstát v náročných situacích.“ Předseda vlády podle usnesení oddaloval nasazení standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem naší země tím, že včas nesvolal ústřední krizový štáb.

Senát
 
I. konstatuje, že
 

  1. krize související s pandemií koronaviru je vážná a bude mít dalekosáhlé ekonomické a sociální dopady na celou společnost;

  1. vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru v instituce státu a v jejich schopnost obstát v náročných situacích;

  1. předseda vlády ČR oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem ČR, zejména se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení tím, že včas neaktivoval ústřední krizový štáb;

 
II. oceňuje
 

  1. obětavou práci všech zdravotníků, pracovníků složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil, samosprávy a všech, kteří jsou v první linii boje s pandemií koronaviru a nesou největší riziko nákazy;

  1. solidaritu mezi občany, jejich obětavost a ochotu vzájemně si pomáhat v těžkých situacích;

  1. zodpovědný přístup občanů k bezpečnostním opatřením v zájmu snížení rizika pandemie koronaviru;


III. vyzývá vládu, aby
 

  1. postupovala v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a dále aby zřídila systém celostátní strategické krizové komunikace;

  1. v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovala občanům úplné a pravdivé informace;

  1. neprodleně zajistila občanům ochranné prostředky a dostupné testování pro potřebné, umožnila mobilizovat dobrovolníky, české firmy, aktéry občanské společnosti a vytvořila podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc;

  1. koordinovala s členskými zeměmi a s institucemi Evropské Unie postup proti šíření nákazy v rámci EU a podporovala opatření, která zmírní hospodářské dopady této pandemie.

 
IV. pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády České republiky.

Vydáno: 18.3. 2020

kategorie Tiskové zprávy