KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Stanovisko AntiCovid týmu pro MZČR
Zpět

Stanovisko AntiCovid týmu pro MZČR

Přidáno 13. 11. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

1.   Vyzýváme ministerstvo, aby nešlo cestou celoplošného povinného očkování a více se zaměřilo na pozitivní motivaci k očkování. 

2.    Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu.

3.    Doporučujeme ministerstvu, aby nešlo cestou tzv. rakouského modelu v režimu pouze O-N

4.   Důrazně doporučujeme ministerstvu, aby přestalo používat termín „bezinfekčnost“ a nahradilo ho termínem „covid bezpečnostní pas“.

5.  Vyzýváme MZČR, aby zachovalo systém O-T-N s tím, že zruší samotesty. Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin.

6. Vyzýváme také k navýšení kapacit PCR testování a ke zvýšení dostupnosti očkovacích center. U testujících laboratoří je nutno trvat na kvalitě, základní podmínkou musí být zapojení laboratoře v systému kontroly kvality. 

7.  Vyzýváme ministerstvo, aby při vymáhání opatření i jinými institucemi než hygienickými stanicemi zajistilo, že nebudou porušovány zákony a Ústava ČR. A zároveň, aby byla nastavena jasná celostátně jednotná metodika legálního postupu a kontroly dodržování opatření, a to jak pro HS, tak pro případné další instituce.

8. Žádáme ministerstvo, aby vytvořilo podmínky pro co nejrychlejší proočkování třetí dávkou klientů v domovech seniorů, kterým vyvanula imunita, a to při zachování principu dobrovolnosti.

9. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby jasně definoval použití monoklonálních protilátek a dalších časných lege artis terapeutických přístupů v léčbě onemocnění COVID-19 a zajistil rozšíření této informace mezi cílovou pacientskou veřejnost s cílem redukovat zátěž lůžkové péče.

10. Žádáme ministerstvo, aby vyzvalo organizátory akcí a širokou veřejnost, aby udělali maximum k dodržování stávajících pravidel. 

11. Ve stávajícím stanovisku pro MZČR se Anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie COVID-19 v plném rozsahu (pouze v rozsahu vyžádaném MZČR) a stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemiologickou situací.

kategorie Tiskové zprávy