KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Sněmovna schválila zákaz dětských dluhů. Jednomyslně!
Zpět

Sněmovna schválila zákaz dětských dluhů. Jednomyslně!

Přidáno 5. 3. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Poslanci v pátek schválili omezení vzniku a vymáhání dluhů dětí. Cílem úpravy je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s finančním břemenem. „Dnešek je koncem dětských dluhů v ČR. V tomto smyslu se vracíme mezi civilizované země. Je to náš dluh vůči společnosti, vůči dětem. Končí zcela neobhajitelná praxe vymáhání dluhů z činů, za které mají logicky nést odpovědnost rodiče. Ten batoh, ze kterého v 18 začaly vypadávat exekuce a mladý člověk tak vstupoval do plnohodnotného života na dluhové spirále definitivně končí,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.


Věcně bylo schváleno:
·      dítě do 13 let nemůže mít na sebe dluh. Ten jde plně za jeho zákonným zástupcem
·      do 18 let může být dluh na mladistvém vymáhán pouze do výše jeho skutečného majetku a ne více, to znamená, že nepůjde v 18 do života s desetitisícovými dluhy.
 
Důsledkem těchto patření je jak konec dětských dluhů, tak situace, kdy v 18 byl mladý člověk ze dne na den v exekuci, aniž by tušil za co, proč a jak. Týká se to zvláště dětí z dětských domovů, které tak měly ještě více znesnadněný start do života. Ty dluhy a exekuce přitom mnohdy vůbec nezavinily. Byly to často například dlužné regulační poplatky z nemocnice, kdy jim bylo pár let, neuhrazené poplatky z knihoven, poplatky za komunální odpad atd.
 
Exekutoři budou moci vymáhat dluhy z dětství pouze do výše odpovídající jmění dlužníka, které měl k datu, kdy nabyl svéprávnosti. Původní vládní návrh poslanci pozměnili tak, že omezení dluhů rozšířili na lidi do 21 let. Původně se mělo týkat zpětně všech do 18 let věku.
 
Práva věřitelů vládní novela brání tím, že současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě.
 
Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla budou dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.
​ 
Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) a Jana Farského (STAN) budou moci díky novému zákonu veřejné instituce, jako jsou radnice a dopravní podniky, odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého ale zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti. „Z vlastní zkušenosti vím, že se často veřejní činitelé nebo úředníci obávali možného trestního stíhání. A to v domnění, že odpustit sebemenší dluh je nepřípustné,“ upozornil Marek Výborný a dodal: „Současně je důležité připomenout i prevenci a klást důraz na finanční gramotnost. Zvláště v sociálně vyloučených lokalitách nebo dětských domovech je klíčové, aby mladý člověk měl povědomí o finanční odpovědnosti, o tom, co znamená závazek, dluh a jak se odpovědně chovat v rámci své finanční situace.“

kategorie Tiskové zprávy