KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Senátorka Vítková: Zájem o finanční podporu na čistírny odpadních vod je velký
Zpět

Senátorka Vítková: Zájem o finanční podporu na čistírny odpadních vod je velký

Přidáno 30. 7. 2020
Ilustrační foto
tisková zpráva

Senátorka Jaromíra Vítková se zabývá problematikou nakládání s odpadními vodami a budováním či intenzifikací čistíren odpadních vod. V minulých letech uspořádala několik seminářů pro starosty obcí v tomto směru. „Využila jsem návštěvy ministra životního prostředí Richarda Brabce v regionu Moravský kras, abych domluvila seminář pro obce mého obvodu Blansko k této problematice. Zájem o finanční podporu na čistírny odpadních vod ze strany starostů měst a obcí je velký,“ řekla Vítková, podle které mají malé obce často problém s velkou mírou spoluúčasti, což je u řady obcí nereálné v rámci jejich malých rozpočtů. Aktuální a budoucí možnosti pro obce představí zástupci na semináři přímo v Boskovicích.

Seminář pořádá senátorka společně se starostou města Boskovice Jaroslavem Dohnálkem. Na seminář přislíbil účast nejen ministr životního prostředí, ale také ředitel SFŽP Petr Valdman a zástupce za Ministerstvo zemědělství ze sekce vodního hospodářství. Dále jsou přizváni zástupci z Jihomoravského kraje a odborů životního prostředí ORP. Semináře se uskuteční 19. srpna v Boskovicích.
 
Senátorka Vítková upozorňovala na problematický stav v Senátu v červnu na plénu během projednávání Zprávy o životním prostředí za rok 2018: „Ve zprávě se uvádí, že se nedaří plnit cíl ze Státní politiky životního prostředí ČR 2012-2020 – dokončit výstavbu a rekonstrukci chybějících ČOV v obcích nad 2000 ekvivalentních osob. Podíl obyvatel připojených na kanalizační síť se skoro nezměnil. Tuto situaci sleduji již několik let a starostové malých obcí to rozhodně nemají jednoduché. Proto organizuji tento seminář“, uvedla Vítková.

kategorie Tiskové zprávy