KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Senátorka Vítková a experti diskutovali o nedostatku kapacit předškolních zařízení v ČR
Zpět

Senátorka Vítková a experti diskutovali o nedostatku kapacit předškolních zařízení v ČR

Přidáno 9. 11. 2023
Ilustrační foto
Senát

Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala v Praze 6. listopadu 2023 seminář na téma „Jak obce mohou zajistit předškolní vzdělávání“. Diskuse, která se konala ve Frýdlantském salonku ve Valdštejnském paláci, se zaměřila na problémy, kterým čelí české obce při budování infrastruktury pro předškolní vzdělávání a péči o děti. Semináře se zúčastnili zástupci Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva pro místní rozvoj.

Seminář přinesl důležité poznatky, ale i návrhy řešení těchto problémů, které zahrnovaly nejen nedostatek dotačních zdrojů na budování kapacit předškolních zařízení, ale také s tím spojené problémy nedostatku kvalifikovaných pedagogických pracovníků.

„Scénáře demografického vývoje modelované až do roku 2032 nás staví před důležitou výzvu. Očekává se, že situace v oblasti obsazenosti mateřských škol bude za 9 let velmi podobná současnému stavu. Regionální diferenciace nedostatečných kapacit předškolních zařízení bude obdobná jako dnes,“ zdůraznila naléhavost situace senátorka Vítková.

Diskutující odborníci, kteří přijeli i z Boskovicka, se shodli na důležitosti provedení důkladných analýz, které by rigorózně popsaly klíčové problémy regionální diferenciace nedostatku kapacit a nedostatku zacílené podpory do problémových regionů, zejména dotačních prostředků na infrastrukturu a současně nedostatku pedagogických pracovníků na trhu práce. Tyto aktivity musí být synchronní. Nelze budovat infrastrukturu a současně neřešit nedostatek pedagogických pracovníků, protože i tam se situace na trhu práce výhledově zhoršuje. Zhruba třicet procent učitelů mateřských škol odejde v příštích 10 letech do důchodu. Nejvyšší podíly nekvalifikovaných učitelů MŠ lze najít především ve Středočeském kraji.

V okolí Prahy je vyšší přírůstek obyvatel spojen s podílem nekvalifikovaných učitelů. Rozdíly v kvalifikaci učitelů mateřských škol se projevují v různých regionech, přičemž nejvíce postižené jsou sociálně znevýhodněné oblasti.

„Místní akční skupiny dvakrát ročně pečlivě aktualizují v rámci tzv. Strategických rámců MAP data o investičních potřebách škol. Na základě těchto informací je třeba adekvátně zacílit finanční podporu. Je nezbytné umožnit obcím, aby připravené projektové plány mohly být rychle realizovány a stavby zahájeny. Situace je kritická, a v této oblasti je nezbytná meziresortní spolupráce,“ sdělila Vítková a ukončila: „se závěry seznámím Výbor pro vzdělávání.“

Diskutující se shodli, že navrhovaná opatření vyžadují ochotu resortů spolupracovat. Senátorka Vítková vyjádřila potěšení nad tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno úzce spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí na hledání krátkodobých (budování dětských skupin) i komplexních systémových a dlouhodobých opatření, která budou řešit všechny aspekty předškolního vzdělávání a péče.

kategorie Tiskové zprávy