KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Senátorka Vítková (KDU-ČSL): Obce potřebují přístup do centrální evidence psů, kterou je třeba spust
Zpět

Senátorka Vítková (KDU-ČSL): Obce potřebují přístup do centrální evidence psů, kterou je třeba spustit co nejdříve

Přidáno 5. 8. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Senát bude projednávat novelu veterinárního zákona. Kromě aplikace nařízení EU se hodně diskutuje problematika registru psů. Návrh upravuje Centrální evidenci psů a stanoví související povinnosti chovatelů psů a soukromých veterinárních lékařů. Dále zakotvuje povinnosti čipování všech psů do tří měsíců věku a další záležitosti. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova návrh zákona projednala ve středu 3. srpna, zpravodajkou je senátorka Jaromíra Vítková.

„Z mého působení v oblasti životního prostředí i z pozice místostarostky vím, že problematika bezprizorních zvířat je v obcích velkým problémem. V původním návrhu novely zákona nebyl zohledněn přístup obcí do centrální evidence psů. Díky včasné komunikaci se podařilo již v Poslanecké sněmovně upravit výčet subjektů, které budou mít přístup do centrální evidence psů a doplnit tam právě obce. Péče o nalezená zvířata primárně náleží obcím. Obce zajišťují odchyty zvířat, pečují o toulavá a opuštěná zvířata, provozují útulky nebo se podílejí na jejich činnosti. Dále také spravují místní poplatky ze psa, projednávají přestupky a řeší další potřebné úkony. Díky zavedení centrální evidence psů se urychlí proces vrácení nalezeného psa majiteli, obcím se sníží náklady na péči a majitelé psů i samotní psi nebudou tak dlouho stresováni,“ sděluje senátorka Vítková.
 
Nad rámec současné úpravy budou mít přístup také orgány veřejné moci v rozsahu svých agend a chovatelé psů v rozsahu nahlížení do údajů o nich vedených. Komise diskutovala také praktické problémy s fungováním nové evidence psů. „Problematické okruhy jsem projednala s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Komorou veterinárních lékařů, Státní veterinární správou, Českým svazem včelařů a vše jsem konzultovala s advokátkou Zuzanou Rennerovou. Navrhla jsem usnesení, kde Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova žádá Komoru veterinárních lékařů a Ministerstvo vnitra o urychlené řešení problémů s novým informačním systémem tak, aby mohl být spuštěn co nejdříve. Je třeba také zajistit dostatečné personální zajištění s ohledem na nové kompetence plynoucí z novely zákona. Komise žádá dále Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo vnitra o zřízení speciální pracovní skupiny k problematice zajišťování povinností obcí při péči o bezprizorní zvířata. Ta by mohla řešit další problémy v této oblasti, které trápí samosprávy bez patřičných kompetencí,“ doplnila Vítková.

kategorie Tiskové zprávy