KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) v Senátu uspořádala seminář zaměřený na Rámcový vzdělávací prog
Zpět

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) v Senátu uspořádala seminář zaměřený na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Přidáno 23. 5. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Senátorka Jaromíra Vítková se dlouhodobě věnuje oblasti školství. Pro školský systém je důležitým tématem předškolní vzdělávání dětí a jeho ukotvevní v Rámcovém programu. V Senátu proto 23. května zorganizovala Vítková spolu s dalšími odborníky seminář, který se věnoval této problematice.

„Předškolnímu vzdělávání se věnuji dlouhodobě a při posledním jednání s ministrem MŠMT Petrem Gazdíkem jsem se domluvila na organizaci semináře v Senátu, který bude věnován Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání,“ uvedla na semináři senátorka Jaromíra Vítková, který organizovala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 

Téma Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) uvedl ředitel Odboru kurikula všeobecného vzdělávání Národního pedagogického institutu Kamil Ubr. Dále se podrobněji problematice věnovala Hana Splavcová, členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT. Rámcový vzdělávací program vychází z dokumentu Strategie 2030+, kde jsou uvedeny dva hlavní cíle. První je Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, druhý cíl je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Nyní probíhá veřejná komunikace záměrů, připomínkové řízení je do 31. 5. 2022. Dále bude pokračovat činnost Pracovní rady a schválení procesu aktualizace RVP PV. V září se již bude připravovat samotná aktualizace. Předpokládá se zapojení veřejnosti a během roku 2023 dokončení a schválení úprav. Od 1. 9. 2024 bude možnost dobrovolně postupovat dle nového RVP PV a od 1. 9. 2025 to již bude povinné.

„Seminář jsme doplnili o druhé téma a to o pedagogickou diagnostikou a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání, což nám představila Hana Splavcová s kolegyní Hanou Havlínovou, garantkou prvostupňového vzdělávání. Dotazy se dotkly i dalších témat a to přípravných tříd, odkladů, speciálních pedagogů a logopedů, povinného předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ a ZŠ a mnoho dalšího,“ doplnila senátorka Vítková s tím, že odezva od zúčastněných byla velmi pozitivní a všichni by přivítali pokračování setkávání k problematice předškolního vzdělávání.

kategorie Tiskové zprávy