KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy SPOLU: Naším cílem je začlenit děti do hlavního vzdělávacího proudu, asistenti pedagogů jsou k dosaž
Zpět

SPOLU: Naším cílem je začlenit děti do hlavního vzdělávacího proudu, asistenti pedagogů jsou k dosažení tohoto cíle klíčoví

Přidáno 29. 11. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Poslanci v novém sněmovním týdnu projednávají státní rozpočet na rok 2023, Milošem Zemanem vrácený služební zákon nebo podporu sportu. Dále budou zákonodárci tento týden schvalovat legislativu z Ministerstva práce a sociální věcí, která cílí na pomoc v souvislosti s prudkým růstem cen energií a základních životních potřeb.

„V kapitole rozpočtu ministerstva školství chybělo 1,1 mld. korun na asistenty pedagogů, kvůli čemuž hrozilo, že školy nedokáží žákům poskytovat podpůrná opatření doporučená školským poradenským zařízením. Přesunem financí z vládní rozpočtové rezervy tuto situaci řešíme. Je naším cílem začlenit děti do hlavního vzdělávacího proudu. Asistenti pedagogů jsou k dosažení tohoto cíle klíčoví,” vysvětluje předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a předkladatel návrhu Marek Výborný.

Dále budou zákonodárci tento týden schvalovat legislativu z Ministerstva práce a sociální věcí, která cílí na pomoc v souvislosti s prudkým růstem cen energií a základních životních potřeb. „Od ledna by mělo dojít ke sjednocení podmínek nároku na příspěvek na bydlení na 30 %, a to i v Praze, kde dříve náklady na bydlení musely přesáhnout 35 %. Změní se také zákon o životním a existenčním minimu, do příjmů domácnosti se nebudou počítat výdělky nezaopatřených dětí. Také dojde ke zvýšení příspěvku na dítě o 200 korun, což pomůže asi 10 % dětí, které jej pobírají,“ doplnil Výborný.

„Jako koaliční poslanci plně podpoříme návrh státního rozpočtu na příští rok. Bude to jeden z nejdříve schválených státních rozpočtů v naší historii. Bylo podáno celkem 62 pozměňovacích návrhů. Ty opoziční ale podporovat nebudeme. Celkové saldo je poměrně velké a dosahuje téměř tří set miliard korun. Z toho samozřejmě nadšeni nejsme. Je ale potřeba si uvědomit, že rozpočet sestavujeme v době války a s ní spojených krizí. Jsem přesvědčen, že z kraje příštího roku budeme mít koaliční shodu na opatřeních, která povedou k dlouhodobé konsolidaci veřejných rozpočtů, a že rozpočtový výhled na příští rok bude vypadat diametrálně jinak, než jak vypadá dnes,“ sdělil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„V pátek bude Poslanecká sněmovna ve 3. čtení finálně projednávat novelu zákona o podpoře sportu. Ta by měla výrazně posunout k lepšímu fungování Národní sportovní agentury. Novela obsahuje hned několik důležitých bodů. Nejpodstatnější změnou je to, že dojde k nahrazení stávající monokratické řídicí struktury Národní sportovní agentury, kdy agenturu dosud řídil jeden člověk. Nově bude agenturu řídit kolektivním řídicí orgán, rada agentury. Další změna se týká kontroly nad činností agentury. V současné době agentura, ačkoliv rozděluje miliardy dotačních finančních prostředků, žádný stálý a průběžně pracující kontrolní orgán ve své organizační struktuře nemá. Zavádíme proto v agentuře nový kontrolní orgán, kterým bude dozorčí komise. Zde bych chtěl zdůraznit, že funkce v dozorčí komisi NSA jsou v novele koncipovány jako funkce čestné, neplacené. Další změna se týká podstatného zpřesnění působnosti a povinností agentury. Tím reagujeme na dlouhodobou a bohužel oprávněnou kritiku fungování agentury z velké části sportovního prostředí i od většiny měst a obcí. Díky těmto úpravám se zásadně zlepší např. komunikace agentury navenek, fungování rejstříku sportu nebo systematické plánování významných mezinárodních sportovních akcí na území České republiky v horizontu tří let. Pevně věřím, že novela projde Poslaneckou sněmovnou i Senátem s průřezovou politickou podporou; byla opravdu poctivě prodiskutována jak s opozicí, tak se zástupci sportovního prostředí,” uvedl Karel Haas, poslanec a člen podvýboru pro sport.

kategorie Tiskové zprávy