KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě
Zpět

Postoj KDU-ČSL k Istanbulské úmluvě

Přidáno 6. 8. 2020
Ilustrační foto
Tiskové prohlášení

KDU-ČSL odsuzuje všechny formy domácího násilí včetně násilí páchaného na ženách. A v minulosti to byli právě lidovci, kdo do českého právního systému inicioval zavedení trestů za domácí násilí.

„Máme za to, že současná platná legislativa ČR postihuje celou škálu násilí proti ženám. Z tohoto hlediska je Istanbulská úmluva v našem právním řádu nadbytečná. Pokud se přesto ukáže, že existují způsoby násilí, které nejsou vůbec nebo jen nedostatečně postihovány našimi zákony, jsme připraveni tento stav napravit úpravou domácí legislativy. K potírání násilí na ženách tedy v České republice Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme,“ říká místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík a dodává: „Odmítáme tvrzení, že ten, kdo není pro Istanbulskou úmluvu, toleruje nebo dokonce schvaluje násilí na ženách. Je to nepravdivá mediální zkratka.“  
    
Proč KDU-ČSL odmítá Istanbulskou úmluvu?
„KDU-ČSL odmítá Istanbulskou úmluvu, protože umožňuje podporu genderové ideologie, například zpochybňováním přirozené rodiny  jejím označováním za stereotypní pojímání rolí mužů a žen. Domníváme se, že nikdo není schopen dát politické záruky, že Istanbulská úmluva nebude v průběhu času interpretována v neprospěch rodiny založené na vztahu jednoho muže a jedné ženy. Dále chybí záruka, že úmluva nebude sloužit jako záminka či legislativní opora ke stírání autentických rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím a k odstraňování pojmů otec a matka z vládní prorodinné politiky,“ vysvětluje poslankyně a členka stálé sněmovní komise pro rodinu Pavla Golasowská.

Nesouhlasíme
„KDU-ČSL má na Istanbulskou úmluvu od samého začátku stejný názor, který jsme vyjádřili už jednou hlasováním. V Sobotkové vládě jsme nehlasovali pro ratifikaci této úmluvy.  Ve vládě byla Istanbulská úmluva před několika lety schválena hlasy ČSSD a ANO 2011. Stejně jako naši dnes už bývalí ministři ani poslanci za KDU-ČSL nebudou v Poslanecké sněmovně souhlasit s tím, aby ČR přistoupila k této úmluvě Rady Evropy“ vysvětluje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. 

Přínos Istanbulské úmluvy v praxi
Je to již více než 7 let, kdy evropské státy přijaly a podepsaly Istanbulskou úmluvu. Vloni v rámci semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně, padl dotaz týkající se praktických výsledků ochrany žen. Přítomní zástupci zemí, které úmluvu přijaly – tedy Rakouska, Portugalska a Srbska nedokázali odpovědět na dotaz „kolik žen úmluva ochránila a jak se situace zlepšila“. Padla pouze odpověď, že data se vyhodnocují.

Více ZDE

kategorie Tiskové zprávy