KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Pojistné a daňové Milostivé léto: MPSV a MF nabídnou další šanci dostat se z dluhů
Zpět

Pojistné a daňové Milostivé léto: MPSV a MF nabídnou další šanci dostat se z dluhů

Přidáno 25. 1. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Česká vláda pokračuje v boji proti exekucím. Pokud se lidé ocitají v dluhové pasti, ovlivňuje to negativně nejen jejich osobní život, ale i celou společnost. Proto stát po lidoveckém Milostivém létě I a II navazuje další akcí u dluhů, kterých se Milostivé léto prozatím nedotklo. Opět vznikne možnost zaplatit pouze jistinu, zatímco úroky z prodlení, poplatky a penále dlužníkům stát odpustí. Týká se to například dluhů na sociálním pojištění, u finanční a celní správy či na soudních poplatcích, novela ale nezahrnuje soudní exekuce

„Při plánování komunikace směrem k veřejnosti využijeme zkušeností z akcí Milostivé léto I a II. Věřitelé se díky nim jednorázově dostali k penězům, jejichž vymáhání by jinak bylo složité, či zcela nemožné. I proto se k nabídce oddlužení kromě státních institucí loni a předloni připojila také řada soukromých firem, které si jeho výhodnost pro obě strany uvědomují. Nyní máme šanci na obě předchozí úspěšné oddlužovací akce navázat,“ říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, autor lidoveckého Milostivého léta I a II.
 
„Doposud se Milostivé léto týkalo pouze dluhů vymáhaných soudními exekutory. Avšak většinu dluhů na sociálním pojištění dnes Česká správa sociálního zabezpečení vymáhá samostatně přes tzv. správní exekuce. Aby jim akce Milostivé léto pomohla, museli jsme připravit dnes vládou schválený samostatný zákon. Díky němu dostanou šanci zbavit se dluhů na úrocích či penále. Týká se to nejen fyzických osob, ale často i živnostníků nebo těch, kteří se dobrovolně přihlásili k důchodovému pojištění a pak jej neplatili,“ vysvětluje předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
 
„Princip zůstává stále stejný, a to jak u zákona z Ministerstva financí, tak i z Ministerstva práce a sociálních věcí. Povinností dlužníka bude zaplatit dlužné pojistné, respektive daně, v plné výši, a to jednorázově v zákonem stanoveném období. Současně umožníme i obcím a městům přijmout své vlastní veřejnoprávní vyhlášky, kterými budou moci použít stejný princip u svých dlužníků,“ dodává Marek Výborný, který uvítal další využití principu Milostivého léta v rámci řešení dluhové problematiky jako celospolečenského problému.
 
Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) by se toto mimořádné odpuštění mělo týkat zhruba 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Prominuté penále by mohlo dosáhnout částky 17,5 miliardy korun. Akce se týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022. Potenciální zájemce musí v období od 1. července do 30. listopadu 2023 dlužné pojistné uhradit prostřednictvím elektronické aplikace (ePortál ČSSZ). Návrh zákona připouští platbu dlužného pojistného též ve splátkách.
 
Novela se týká také některých dluhů u finanční a celní správy, Ministerstva financí, soudů a vězeňské služby. Jednorázově zaniknou nedoplatky na dani nedosahující 200 korun, v případě daně z nemovitých věcí nedosahující 30 korun. Pokud má dlužník více malých nedoplatků, nesmí jejich součet překročit 1 000 korun. Také u Ministerstva financí se akce týká pouze dluhů, které vznikly před 30. zářím 2022.

„Zákon pozitivně ovlivní podnikatelské prostředí České republiky, ale bude mít i pozitivní sociální dopady, a to včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, například osoby sociálně slabé. Dojde k umenšení daňových dluhů domácností a k narovnání jejich vztahů ke státu na poli plnění daňových povinností.“ dodal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

kategorie Tiskové zprávy