KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Ostrý start Operačního programu Spravedlivá transformace. Do konce roku otevřeme výzvy pro uhelné kr
Zpět

Ostrý start Operačního programu Spravedlivá transformace. Do konce roku otevřeme výzvy pro uhelné kraje za 20 miliard korun

Přidáno 4. 11. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Klíčové dokumenty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) 2021-2027 schválil na svém čtvrtečním zasedání Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se proto může spustit už 14. listopadu. Do konce letošního roku jich Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit celkem pět výzev v každém kraji, a to s celkovou alokací ve výši přes 20 miliard korun. Všechny mají jeden společný cíl: pomoci uhelným regionům a jejich obyvatelům v náročném přechodu na nízkoemisní ekonomiku.

Prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace budou moci Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj čerpat finanční prostředky na různé typy transformačních projektů. Dohromady si mezi sebou v průběhu trvání programu rozdělí částku kolem čtyřiceti jedné miliardy korun.

 „Program přinese uhelným krajům zejména nové pracovní příležitosti, podpoří malé a střední podniky, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a samozřejmě obnovu území zasaženého těžbou černého i hnědého uhlí. Transformace energetiky v souvislosti s probíhajícím odklonem od uhlí a posílením naší energetické soběstačnosti je aktuálním úkolem číslo jedna. Skvělé je, že všechny tři kraje mají značný potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo v oblasti rozvoje vodíkových technologií,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Specifikem programu je velmi intenzivní spolupráce s kraji a dalšími partnery přímo z regionů. „Právě proto jsme složení Monitorovacího výboru pojali dostatečně široce, aby i na této úrovni rozhodování byli zapojeni všichni klíčoví aktéři spravedlivé transformace. Z pohledu realizace OPST je zásadní věcí to, aby se přidělené finanční prostředky podařilo rychle a efektivně směřovat ke konkrétním projektům, protože do roku 2026 by mělo být dle podmínek Evropské komise vyčerpáno 71 % alokace programu,“ doplnil Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí.

První balíček výzev s plánovaným vyhlášením 14. listopadu se zaměří na tzv. strategické projekty. Kraje těchto komplexních projektů s očekávaným významným transformačním dopadem doporučily dohromady třicet čtyři. O získání podpory z OPST se budou ucházet na základě hodnotících kritérií, na kterých se usnesl čtvrteční Monitorovací výbor.

„Na strategické projekty je vyčleněna přibližně polovina alokace celého programu. Do konce roku spustíme ještě například výzvu pro kraje, které budou následně poskytovat vouchery podnikatelům, inovativní projekty v oblasti oběhového hospodářství nebo také výzvu na podporu rozvoje odborných učeben a konektivity škol na území zmiňovaných tří krajů. Všechny výzvy budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách opst.cz,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu. Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který Evropská komise schválila spolu s programem na konci letošního září. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými kraji.
www.opst.cz

kategorie Tiskové zprávy