KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Ošetřuj, pečuj, ale peníze stejně nedostaneš
Zpět

Ošetřuj, pečuj, ale peníze stejně nedostaneš

Přidáno 16. 1. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Situace lidí, kteří pečují o své blízké, se kterými ale nežijí ve společné domácnosti je i tak velmi náročná. Stát navíc na tyto lidi zatím nepamatuje s žádnou finanční pomocí. Právě tito lidé ale naopak systému sociální péče, který jinak zajišťuje a finacuje stát, kraje nebo obce, značně odlehčují. "Podpora těchto lidí ze strany státu by byla nejen etická, ale pro státní rozpočet i méně finačně náročná," říká poslankyně Pavla Golasowská.

"Přichází mi stále více dotazů ohledně podpory nebo spíše nepodpory při krátkodobém ošetřovném pro ty, kdo se starají o nemocné, ale nežijí s nimi ve společné domácnosti.  Jako příklad mohu uvést paní, která ošetřovala svého otce, který onemocněl silným zánětem ledvin. Její otec měl 92 let a žil již sám. Lékař mu potvrdil doklady k 9 dennímu ošetřování, ale ani po 5týdnech pečující paní nepřišly z OSSZ peníze. Pak došel dopis, že na vyplacení částky paní nemá nárok z toho důvodu, že nebydlí se svým otcem ve společné domácnosti. Paní se odvolala, ale opět přišla její žádost zamítnutá. 
 
V České republice žije cca cca 1.600.000 seniorů, což je 16% obyvatelstva a mnoho z nich již bydlí ve svých bytech či domech sami a nesdílejí se svými potomky či příbuznými stejnou domácnost. Tito blízcí se však o ně mohou postarat v případě nemoci.   Tento problém nemusí řešit jen senioři, může potkat každého z nás, jak na straně pečujícího, který nedostane vyplacenou částku, tak i nemocného, který pomoc svých blízkých potřebuje.
O tyto nemocné se nejčastěji starají ženy. V případě, že nemá dotyčná osoba finanční rezervu k tomu je samoživitelkou a v práci nedostane dovolenou, vzniká nemalý problém. 
 
Situací, kdy děti nebo jiní příbuzní pečují o své rodiče nebo jiné dospělé těžce nemocné  krátkodobě a není jim uznáno ošetřovné, je velmi časté, právě z důvodu, že nejsou ve společné domácnosti. Komise pro odstraňování tvrdostí zákona na MPSV se velmi často zabývá žádostmi o tyto výjimku. Bohužel v době, kdy se přijímalo dlouhodobé ošetřovné, MPSV nevyřešilo problém společné domácnosti i u krátkodobého ošetřovného  a podmínka společné domácnosti u něj stále trvá. 
 
Proto bych ráda tuto situaci napravila formou novely, která by tento problém vyřešila a lidé, kteří se starají o své blízké mimo svou domácnost, by za péči byli finančně oceněni,"
uvádí poslankyně Pavla Golasowská. 

kategorie Tiskové zprávy