KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Ondřej Benešík: Zajištění bezpečnosti Evropské unie je ta nejvyšší priorita
Zpět

Ondřej Benešík: Zajištění bezpečnosti Evropské unie je ta nejvyšší priorita

Přidáno 11. 3. 2020
Tisková zpráva

Předseda Výboru pro evropské záležitosti a poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík vystoupil minulý týden ve Sněmovně k situaci na řecko-turecké hranici. Ve svém projevu ocenil bleskovou reakci Ministerstva vnitra v nabídnuté pomoci Řecku, ale také důrazně zopakoval, že je potřeba razantně navýšit prostředky na bezpečnost a ochranu vnější hranice Evropské unie.

Podle Benešíka stojíme před problémem, jak evropskou hranici zajistit, a to velmi úzce souvisí s financemi. Jako předseda Výboru pro evropské záležitosti navrhl usnesení, které členové výboru v únoru schválili. „V době zesílených migračních toků v Evropě a nedávné migrační krize považuje Výbor zajištění bezpečnosti za jednu z nejdůležitějších priorit Evropské unie. Proto vítá návrh na navýšení finančních prostředků na ochranu vnější hranice EU a vyzývá předsedu vlády České republiky, aby tento návrh při vyjednáváních o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027 podpořil," zní usnesení.

„Řeknu to otevřeně - politiky, jako je koheze nebo zemědělská politika, nesmí být na úkor naší bezpečnosti. Prostě uvědomme si - a doufám, že teď si to všichni uvědomujeme - že bezpečnost je ta nejvyšší priorita, a že pokud chceme mít prosperitu v Evropě a chceme si tady klidně žít, tak hlavně musíme zachovat Evropu bezpečnou,“ dodal místopředseda KDU-ČSL Benešík s tím, že migraci a migrační krizi a toky musíme řešit v rámci celé Evropské unie.

Konkrétní opatření, jak zefektivnit společný postup v otázce migrace a migrační krize, navrhla minulá Evropská komise. Jedním z nich bylo zřízení pohraniční a pobřežní stráže, které ale mají pravomoce omezené. Agentura Frontex má za úkol pomáhat těm státům, které nezvládají migrační toky. Ale ta nadřazená složka je vždy ta složka daného státu - Řecka, Itálie, Malty a podobně.

„Jedná se o jakousi rychlou rotu, která v případě, že některý ze států bude vystaven nadměrnému migračnímu toku, který není schopný zvládat, tak tam bude vyslána, aby pomohla. Ukazuje se ale, že ten počet žen a mužů, kteří ve Frontexu slouží, je např. v současné době nedostatečný,“ řekl na závěr Benešík s tím, že by posílení pravomocí Frontexu bylo namístě.

KDU-ČSL je v otázce migrace konzistentní
KDU-ČSL od začátku prohlašovala, že myslí především na bezpečnost občanů. Odmítá povinné kvóty a prosazuje řešení migrace pokud možno mimo hranice EU. Lidovci opakovaně požadují navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v regionech bojů, aby lidem v nich byly zajištěny důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob, jak zabránit, aby se vydávali na pochod do Evropy. KDU-ČSL důsledně rozlišuje mezi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky. Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm druhým jsme povinni pomoci, pokud budou o naši pomoc stát, o což zatím drtivá většina z nich nestojí.

KDU-ČSL si uvědomuje, že migraci nemůže Česká republika vyřešit sama. Lidovci kladou důraz na to, aby Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil proces vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména by se měla Evropská unie podílet na stabilizaci a pomoci v regionech, odkud pocházejí uprchlíci. Zároveň trváme na tom, aby si každá země EU mohla svobodně zvolit svou vlastní migrační politiku. KDU-ČSL odmítá návrhy, aby se imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost. Lidovci dlouhodobě upozorňují na problém demografického deficitu a na potřebu podporovat pracující rodiče a výchovu dětí.

Vydáno: 11.3. 2020

kategorie Tiskové zprávy