KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Nina Nováková (za KDU-ČSL): Senioři potřebují mít pocit, že jsou stále užiteční
Zpět

Nina Nováková (za KDU-ČSL): Senioři potřebují mít pocit, že jsou stále užiteční

Přidáno 21. 6. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Během našeho života se proměňuje trh práce, své znalosti a dovednosti tedy musíme neustále přizpůsobovat novým pracovním výzvám. Toto se týká nejen mladých, ale i seniorů, a proto poslankyně Nina Nováková uspořádala již druhý kulatý stůl ze série „Senioři aktuálně“ na téma „Vzdělávání a rekvalifikace seniorů“. Kulatému stolu poskytla záštitu místopředsedkyně KDU-ČSL a předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková a předseda Výboru pro sociální politiku a poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský. Stálými partnery těchto setkání jsou předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová a předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů Lidmila Němcová.

„Práce je cesta, jak uplatnit své znalosti, dovednosti a zkušenosti, je to jeden z typických projevů lidství. Ať už tvoříme věci, obděláváme půdu, poskytujeme služby, které druhým prospívají, učíme nebo posunujeme hranice lidského poznání, práce, stejně jako vztahy s druhými lidmi, dává našemu životu smysl,“ řekla lidovecká poslankyně Nina Nováková s tím, že délka dožití ve zdraví a v dobré kvalitě života je velmi důležitá. Proto někteří senioři potřebují mít pocit, že jsou stále užiteční a potřební a že jejich život má stále nějaký smysl. Mnozí tak využívají další vzdělávání, různé rekvalifikace, aby dál mohli nacházet uplatnění na pracovním trhu a předávat své velmi cenné zkušenosti mladým lidem.

„Je velice důležité najít společnou řeč se všemi generacemi a bavit se o tématech, které je trápí. Uvědomuji si, že lidé 55+ jsou pro nás velmi důležití pro předávání svých zkušeností. Na ministerstvu práce a sociálních věcí spolupracuji s Marianem Jurečkou na důchodové reformě, snažím se na ní nahlížet nejen očima seniorů, ale i zaměstnavatelů. Je na státu, aby pro všechny vytvářel přívětivé pracovní podmínky. V neposlední řadě je zapotřebí zapojit firmy, aby poskytovaly více flexibilních úvazků – jak pro mladé, tak pro seniory,“ řekla Šárka Jelínková s poděkováním organizátorce akce Nině Novákové. „Vláda, jejíž jsou lidovci důležitou součástí, nyní schválila podporu zkrácených úvazků. Jde o důležitý krok právě v souvislosti s důchodovou reformou, které se zkrácené úvazky i pro lidi 55+ dotýkají,” doplnila Jelínková. 

Výstupy z kulatého stolu budou použity jako podklady pro další jednání odborných komisí klubů, výborů a také budou předloženy jako podněty ministerstvům ke zpracování.

kategorie Tiskové zprávy