KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Nina Nováková (za KDU-ČSL): Platforma o budoucnosti zájmových chovů dává prostor k diskuzi akademiků
Zpět

Nina Nováková (za KDU-ČSL): Platforma o budoucnosti zájmových chovů dává prostor k diskuzi akademikům i lidem z praxe

Přidáno 13. 3. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

V Poslanecké sněmovně vznikla neformální platforma s názvem „Budoucnost zájmových chovů v ČR“. Jejích debat se účastní stále více subjektů. Mezi diskutující patří například ředitelé zoologických zahrad, zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, odborníci z kateder etologie a zoologie ČZÚ, provozovatelé zooparků a záchranných stanic, studenti oboru chovatelství, Český svaz chovatelů drobných zvířat, Českomoravská kynologická unie, Evropská asociace soukromých chovatelů exotických zvířat či zástupci neziskových organizací na ochranu zvířat.

Složení platformy garantuje, že problémy týkající se zájmového chovu zvířat budou posuzovány ze všech úhlů pohledu. Je třeba, aby odborníci z akademického světa mluvili se zkušenými praktiky,“ uvádí organizátorka Nina Nováková. Vedle garantujících místopředsedů zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Karla Smetany (KDU-ČSL) a Tomáše Dubského (STAN) platformu podporují také místopředseda zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) a člen zemědělského výboru Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Mezi hlavní témata kulatých stolů patří například spolupráce mezi zoologickými zahradami a chovateli, problematika tzv. zoocenter nebo transpozice evropských předpisů.

Zoologické zahrady a jejich cíle
O hlavním úkolu zoologických zahrad kromě osvěty a trávení volného času hovořil Jan Pluháček, vědecký pracovník ZOO Ostrava. „Hlavním cílem a posláním zoologických zahrad je ochrana přírody jako celku a vzdělávání společnosti v této oblasti. Pro naplnění daných cílů je třeba, aby chovy zvířat v zoo vždy upřednostňovaly zájem a welfare druhů a jejich populací,“ říká Pluháček.

Zoocentra jako příležitost pro základní školy
„Musíme vědomě vytvářet příležitosti pro zdravý rozvoj dětí. Vedle mnohahodinového pobývání ve virtuálním světě se děti potřebují setkávat také se světem reálným a zažít odpovědnost člověka vůči zvířeti v jeho péči. Zvíře nevypnete. Když o ně nepečujete, uhyne,“ říká poslankyně Nina Nováková. Jako organizátorka kulatého stolu dále uvedla, že kontakt se zvířaty je bezesporu přínosný také pro psychickou rovnováhu. „Ve spolupráci s MŠMT a katedrou etologie a zoologie ČZU už konkrétně hovoříme o přípravě materiálů pro učitele, které by přesně odpovídaly právě se měnícím rámcovým vzdělávacím programům,“ doplnila lidovecká poslankyně.

Tuzemská legislativa a nové trendy v Evropské unii
„Právní úprava, kterou se mají řídit zájmové chovy, není špatná. Například zooparky se však nacházejí v určitém legislativním vakuu,“ popsala situaci Nina Nováková. „Není logické, aby všechna zařízení, která zpřístupňují domácí a exotická zvířata veřejnosti, spadala pod licencované zoologické zahrady. Legislativa v Evropské unii a částečně i u nás bohužel nese stopy jednostranného tlaku ze strany aktivistů. Věřím, že nadšení bojovníci proti týrání zvířat mohou mít dobrý úmysl, jejich pohled je však upřen na jeden dílčí problém. Pokud se takový aktivismus přenese do zákonů, směrnic a vyhlášek, může způsobit mnoho škod,“ sdělila poslankyně.

Vedlejším efektem boje proti cirkusovým drezúrám je podle ní například likvidace tréninku zvířat pro reklamy a film, jež má také negativní ekonomické dopady. „Formulace zákazu drezúry v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, jak předem upozorňovali odborníci, smetla i pozitivní metody tréninku. Negativního dopadu připravovaných evropských předpisů se obávají také chovatelé drobného zvířectva. Jednoznačný nesouhlas u kulatého stolu zaznívá též k tzv. pozitivním seznamům, které jsou v některých evropských zemích realitou. S tréninkem souvisí také nový přístup k welfare, fyzické a psychické pohodě zvířat, který musí být v souladu s aktuálním vědeckým poznáním a samozřejmě se v čase proměňuje,“ doplnila Nina Nováková.

kategorie Tiskové zprávy