KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MŽP: Rok od ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Prevence počítá s lepším monitoringem,
Zpět

MŽP: Rok od ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Prevence počítá s lepším monitoringem, dostupnou hasicí vodou i mezinárodní spoluprací

Přidáno 18. 7. 2023
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Rok od ničivého požáru v národním parku České Švýcarsko má MŽP materiál, který hodnotí nejen samotný průběh přírodní katastrofy, ale především kroky, které pomohou, jak prevenci před ohněm, tak ochraně národních parků. Řadu opatření se podařilo na základě zkušenosti ze samotného průběhu požáru, hašení i následné likvidace a zajištění oblasti po požáru již realizovat, další se připravují. Dokument „Požár v Národním parku České Švýcarsko – rok poté“ projednala vláda minulý týden, dnes Národní park České Švýcarsko navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Největší lesní požár v České republice nám ukázal, že řada věcí sice funguje na papíře, ale v praxi už méně. To se týká jak efektivního dohledu strážců národního parku, tak reálných možností letecké techniky hasit rozsáhlé požáry. Podařilo se nám získat nové vrtulníky, které nabídnou větší kapacitu hasicí vody, stejně tak se zvyšuje počet strážců přírody a připravujeme i legislativní možnosti, jak omezit prodej pyrotechniky,“ vypočítává ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vznikla veřejná zakázka, díky které se rozšíří systém letecké hasičské služby i na lesy v působnosti Ministerstva životního prostředí. Díky ní budou k dispozici vrtulníky s možností hasit objemem vody 3000 litrů vody a více. Letos bude pokryté období od 15. července do 15. září, díky dotacím z programu RescEU Česká republika získá 75 % ceny z dotace. Do budoucna vláda uvažuje, že by tuto službu poskytovala Armáda České republiky.

Zásadním krokem do budoucna je také posílení personální kapacity strážní služby Národního parku České Švýcarsko. Zejména pro práci v terénu a prevenci požárních rizik spojených s nadměrným turismem v některých lokalitách. „Správa parku aktuálně přijímá dva nové strážce a připravuje výběrové řízení na pracovníka, který bude mít na starosti přímo požární prevenci," doplnil ministr Hladík.

„Za uplynulý rok jsme v národním parku na úseku požární prevence učinili zásadní kroky. Patří k nim rozsáhlé těžby souší v okolí obcí, na řadu míst jsme umístili zásobníky hasební vody, aby v případě nutnosti bylo možné zahájit hašení co nejdříve. Vybavili jsme terénní personál prostředky k hašení drobnějších zahoření, v dobách sucha pracovníci parku intenzivně drží hlídky. Navrhli jsme také regulaci návštěvnického ruchu, navázanou na systém výstrah ČHMÚ, pravidelně prověřujeme prostupnost sítě cest pro záchranný systém a podporujeme hasiče při cvičeních a kondičních jízdách. Požární prevence patří k prioritám správy parku, právě tak jako postupná obnova požárem poškozené infrastruktury pro návštěvníky,“ vysvětluje ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž.

Od začátku léta také na území národního parku funguje preventivní systém, který omezuje pohyb návštěvníků v některých částech území podle aktuálního požárního rizika vyhlášeného Českým hydrometeorologickým ústavem. Více zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20230630_Bezpecnost-pohybu-v-lesich-Narodniho-parku-Ceske-Svycarsko-pomuze-v-lete-ochranit-semafor-reagujici-na-vystave-CHMU

Jedním z problémů je také zásobování vodou, respektive absence zdrojů požární vody v lesních porostech a přilehlých oblastech. Proto se obnovuje protipožární nádrž na Tokáni o objemu cca 75 kubíků a na klíčových místech se instalují vaky s protipožární vodou.

„Dalším krokem ke snížení nebezpečí vzniku požáru je zvažovaný místní zákaz prodeje zábavní pyrotechniky, i s ohledem na opakující se incidenty. V současnosti na Ministerstvu životního prostředí prověřujeme právní možnosti jejího úplného zákazu,“ avizoval ministr Hladík.

Zásadní pro lepší zvládání případných lesních požárů v regionu je blízká spolupráce mezi Českou republikou a Německem při řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech. Proto se připravuje společný projekt financovaný z programu INTERREG pro správy Národního parku České Švýcarsko a Nationalpark Sächsische Schweiz, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a dotčených obcí na české a saské straně hranice. Jeho cílem je nastavení systémových opatření a doplnění techniky pro včasnou detekci požáru a účinný zásah jako jsou třeba vozidla pro přepravu materiálu v terénu, mobilní nádrže na vodu nebo systém včasné detekce požáru.

Požár v národním parku vypukl v noci z 23. na 24. července 2022 na území pokrytém z 97 % lesním porostem, převážně smrkem ztepilým v důsledku změn klimatu napadeným lýkožroutem smrkovým. Poměrně rozsáhlé území tak pokrývaly napadené stromy. Zabránit rozšiřování požáru se i přes obrovské nasazení hasičů podařilo až 1. srpna, tedy 9. den od jeho vzniku. Hlavní likvidace požáru trvala do 12. srpna a kontrola a dohašování skrytých ohnisek až do konce srpna 2022. Na požářišti se vystřídalo více než 6300 profesionálních i dobrovolných hasičů a více než 400 kusů techniky. Zasažená plocha překročila 1100 hektarů.

kategorie Tiskové zprávy