KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MŽP oceňuje šetrné nakládání s vodou. Příkladné české firmy mohou získat značku Odpovědné hospodařen
Zpět

MŽP oceňuje šetrné nakládání s vodou. Příkladné české firmy mohou získat značku Odpovědné hospodaření s vodou

Přidáno 2. 9. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Recyklace vody, technologie bez vody, využívání srážkových a šedých vod, optimalizace výrobních procesů, realizace zelených střech u provozoven, ekologicky šetrná likvidace odpadních vod s obsahem nebezpečných látek – to jsou jedny z důležitých témat Ministerstva životního prostředí, které prosazuje v oblasti adaptace na změnu klimatu. Příkladné firmy proto ocení novou značkou – Odpovědné hospodaření s vodou

„Průmysl patří k největším odběratelům povrchových a podzemních vod a společně se zemědělstvím patří do rizikové skupiny mnohdy významně dotčené projevy změny klimatu. Podniky by si měly tyto skutečnosti uvědomit a na měnící se klima se „adaptovat“, např. cíleně snižovat svou závislost na rizikovém vodním zdroji či omezovat dopady své činnosti na vodní hospodářství. Ty z tohoto pohledu úspěšné mohou od Ministerstva životního prostředí získat značku Odpovědného hospodaření s vodou,“ vysvětluje hlavní důvod vzniku programu Odpovědné hospodaření s vodou ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Tato nová osvětová a motivační aktivita MŽP vznikla v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou (OHV) pokrývá 11 prioritních oblastí v boji se suchem, které zároveň pomohou rozkrýt slabé i silné stránky podniku v oblasti vodního hospodářství.

Zisk prestižní značky OHV udělované ministryní životního prostředí znamená pro podnik nejen potenciál marketingové sebeprezentace, ale realizací vhodných opatření jako např. omezení spotřeby vody může podnik dojít k reálným ekonomickým úsporám.

Dnešním dnem se program OHV otevírá pro veškeré podniky, jejichž převažující ekonomická činnost spadá do kategorie C (Zpracovatelský průmysl) CZ-NACE. Zároveň s tím byly aktualizovány podmínky programu. Detaily o programu jsou popsány v pravidlech programu OHV a v metodice pro hodnocení OHV, které jsou dostupné zde. Přijímání žádostí o značku OHV je průběžné.

Získáním značky OHV společnost deklaruje, že s vodou hospodaří udržitelným a environmentálně šetrným způsobem.

Značku OHV lze též využít pro doložení udržitelnosti dotace Ministerstva průmyslu a obchodu přidělené v rámci výzvy II programu podpory PORADENSTVÍ – Poradenské služby pro MSP (malé a střední podniky) na tzv. vodní audit.

Značka OHV má nadto vazbu také na rozhodování tzv. suchých komisí v době sucha. Při stanovení míry omezení povoleného nakládání s vodami komise zohlední i způsob hospodaření s vodou v rámci podniku. K prokázání „efektivního nakládání s vodou“ může podnik využít mj. právě také značku OHV.

kategorie Tiskové zprávy