KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy MŽP: Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu dom
Zpět

MŽP: Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností. Program budou moci využít i rodiny pobírající přídavek na dítě

Přidáno 7. 12. 2023
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s tří miliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory.

Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023 a hned na startu vyvolal velkou vlnu zájmu ze strany žadatelů. Původně alokovaná částka ve výši 1,5 miliardy korun byla několikrát navyšována až na současných 6 miliard korun.

„Zájem o program NZÚ Light předčil naše očekávání a potvrdil, že podpora úsporných opatření pro nízkopříjmové domácnosti byla, je, a i nadále bude významnou součástí boje proti snižování životní úrovně těch nejzranitelnějších skupin obyvatel v souvislosti s rostoucími cenami energie. A do budoucna ještě více než tomu bylo dříve,“ připomíná ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Přínosy programu jsou ohromné. Domácnosti, které využily dotaci na zateplení, ušetřily na vytápění v průměru téměř sedm tisíc korun ročně, pokud s pomocí dotace instalovaly i solární ohřev vody, ušetřily dalších pět tisíc korun. A další roky budou šetřit dál.“

Dotace byla doposud určena pro příjemce starobního důchodu, pro lidi se třetím stupněm invalidity a pro domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

„Těší nás, že cestu k dotaci si našly desetitisíce seniorů a tisíce rodin pobírajících příspěvek na bydlení, kteří díky zateplení a solárnímu ohřevu vody již dnes platí méně za elektřinu a plyn. Přispěla k tomu i poradenská síť zástupců místních akčních skupin (MAS) a energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), kterou jsme vytvořili s vědomím, že podání žádosti, které je možné pouze elektronicky, a hlavně vytipování vhodných opatření pro každý dům, by mohlo být pro část oprávněných žadatelů obtížné. Tuto poradenskou síť neustále rozšiřujeme, abychom díky ní i v pokračující etapě programu mohli pomoci dalším ohroženým domácnostem realizovat úsporná opatření,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na rychlé a snadno realizovatelné renovace zahrnující zateplení fasády, podlahy, střechy, stropu, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárních systému na ohřev vody. Peníze jsou žadatelům vypláceny zálohově předem a mohou pokrýt až 100 % vynaložených nákladů. Dobře nastavené parametry dotace zajišťují dostupnost finančních prostředků pro domácnosti, které by z finančních důvodů nedosáhly na standardní program Nová zelená úsporám.

„Podpora seniorů a domácností s nižšími příjmy bude i nadále pokračovat. Z výnosů emisních povolenek v Modernizačním fondu vyčleníme další tři miliardy korun a nabídneme je více zájemcům. Okruh oprávněných příjemců dotace rozšíříme o rodiny, které pobírají přídavky na děti,“ informuje ministr Petr Hladík.

„Díky chystanému rozšíření NZÚ Light by na tuto dotaci mohlo od 17. ledna 2024 nově dosáhnout dalších až sto tisíc domácností, které sice čerpají přídavek na dítě, ale protože nepobírají příspěvek na bydlení, nemohli si až dosud o dotaci zažádat.  Série chytrých a rychlých opatření v podobě zateplení, výměny oken, dveří nebo investice do solárního ohřevu vody, se kterou jim může až ze 100 % pomoci tento dotační program, bude pro tyto rodiny výraznou úsporou nákladů za energie na dlouhé roky dopředu. Měsíčně pak mohou uspořit i několik tisíc,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Od 17. ledna 2024 budou moct o finanční prostředky na jednoduché renovace a solární ohřevpožádat i rodiny pobírající přídavky na děti. Žadatelé mohou čerpat až 150 tisíc korun na zateplení zahrnující i výměnu oken a vchodových dveří a 90 tisíc korun na instalaci systému na solární ohřev vody s novou akumulační nádrží (bojlerem), nebo 60 tisíc korun na systém bez nové akumulační nádrže.

V případě solárního ohřevu vody budou přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadována bude větší plocha termických solárních panelů a vyšší minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém bude povinná ochrana proti opaření a přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu fotovoltaického systému bude automatické (nikoliv manuální). Zpřesní se také požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byla v souladu s normou ČSN 74 6077.

„Bohužel se ukazuje, že některé firmy zneužívají obzvlášť zranitelné skupiny obyvatel. Nabízejí instalaci sestav pro solární ohřev vody, které mají zanedbatelný dopad na úspory energie, využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, u kterého je efekt ohřevu z fotovoltaiky minimální,“ konstatuje Petr Valdman.

Nově proto bude nutné navrhnout celý fotovoltaický systém tak, aby za běžných podmínek v období jara až podzimu efektivně ohřál dostatečné množství teplé vody s pomocí sluneční energie.

Nezapomínáme na bytové domy
Podpora se dále rozšiřuje na byty v bytových domech ve vlastnictví SVJ a bytových družstev. Bude se vztahovat na výměnu oken v těch bytech, ve kterých nebyly okna vyměněna v rámci celkové rekonstrukce domu. „Pokud například SVJ rozhodlo a zrealizovalo výměnu oken v bytovém domě, ale zbyla nízkopříjmová domácnost, která bohužel neměla dostatek financí a okna tím pádem vyměnit nemohla, tak tato domácnost od nás nyní dostane příspěvek, aby mohla i ona výměnu oken dokončit. Peníze je navíc možné získat formou zálohy předem,“ popsal ministr Hladík.

Poradenství zdarma pokračuje
I v nové etapě bude žadatelům samozřejmě k dispozici rozsáhlá poradenská síť specialistů z MAS a EKIS. Jejich úlohou bude i nadále asistence při výběru úsporných opatření, podání a administraci žádostí, doložení realizace a též pomoc při jednání s realizačními firmami.

„Důrazně doporučujeme žadatelům konzultovat smlouvy o instalaci solárních systémů s našimi poradci z MAS a EKIS ještě před jejich podpisem,“ upozorňuje Petr Valdman a dodává: „Na stránkách programu najdou žadatelé spotřebitelská desatera správné instalace fotovoltaických a fototermických systémů, která obsahují celou řadu rad a doporučení. Chceme, aby se v celé problematice lépe orientovali.“

Více o programu Nová zelená úsporám Light, včetně spotřebitelských desater najdou zájemci na webu novazelenausporam.cz.

kategorie Tiskové zprávy