KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MŽP: Ministr Petr Hladík představil při návštěvě Ústeckého kraje filmové vouchery na podporu regionu
Zpět

MŽP: Ministr Petr Hladík představil při návštěvě Ústeckého kraje filmové vouchery na podporu regionu

Přidáno 10. 6. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil v pondělí 10. června Ústecký kraj. Zahájil odbornou konferenci Krušné Hory a jejich význam, zavítal do ptačí oblasti Novodomské rašeliniště - Kovářská a během pracovního oběda jednal s místními starosty. Při tiskové konferenci představil projekt Filmové vouchery pro Ústecký kraj, který podporuje region prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST).

O přírodě, krajině, minulosti i budoucnosti Krušných hor se diskutovalo na konferenci s názvem Krušné hory a jejich význam. Tu pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a během své návštěvy v Ústeckém kraji ji zahájil ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Krušné hory jsou mimořádným fenoménem. Svou velikostí, historií a výjimečnou přírodou, je tam například rozsáhlý mokřad chráněný Ramsarskou úmluvou, ale celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno. Je zde evropská ochrana, ale ta státní chybí. Dnešní konference přiblíží unikátnost této krajiny a věřím, že závěrečná diskuse přinese nový pohled na budoucnost tohoto území,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Pohoří Krušných hor je mimořádný unikát, který si zaslouží zvýšenou pozornost. A to nejen v podobě diskuze o jejich hodnotách nebo o možnosti zlepšení ochrany. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si velmi váží spolupráce se samosprávami a také odborníky z univerzit. Za nás je komunikace nesmírně důležitá. Ochrana přírody se musí opírat o vědecké poznatky a zároveň musí reagovat i na ten reálný svět legislativy a nástrojů, které máme k dispozici. Dnešní konference přispěje k tomu, že si budeme navzájem lépe rozumět,“ popsal František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ministr Petr Hladík se během výjezdu zúčastnil také debaty s místními starostkami a starosty, jejichž obce leží na území plánované chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

Ústecký kraj podporuje filmaře díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace
Projekt Filmové vouchery láká do regionu filmové štáby, které posílí zdejší ekonomiku. Díky připravovanému vyhlášení CHKO Krušné hory se navíc posílí místní biodiverzita a do krajiny po těžbě se vrátí příroda a život. Právě očekávaný ekonomický přínos regionu byl jedním z kritérií, proč byl tento projekt začleněn do Operačního programu Spravedlivá transformace, který spadá do gesce Ministerstva životního prostředí.

„Uhelné regiony se kvůli odklonu od těžby potýkají s různými negativními dopady. Operační program Spravedlivá transformace přináší významné prostředky na jejich přeměnu na konkurenceschopné regiony, které staví na inovacích, moderních technologiích a minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Ústecký kraj vsadil mimo jiné na podporu filmového průmyslu. Audiovizuální tvorba splňuje klíčové parametry, je rychlá, vyžaduje specifické know-how i technologie. Zároveň se jedná o „čistý“ průmysl, může tak být v Ústeckém kraji důležitou částí jeho budoucí nízkouhlíkové ekonomiky. Jsem proto rád, že jsme filmaře a tím i tento region a jeho obyvatele mohli podpořit 50 miliony korun,” řekl ministr Petr Hladík.

Částka 50 milionů z Operačního programu Spravedlivá transformace je připravena na výrobu a postprodukci 3 typů audiovizuálních děl. Výzva je otevřena projektům pro online a televizní vysílání, celovečerní hrané filmy a také dokumenty. Filmaři si mohou žádat o prostředky od 3. června 2024 průběžně do roku 2027 nebo do vyčerpání finanční alokace. Maximální podpora na projekt se pohybuje od 1 do 3,5 milionu korun dle typu projektu. Podmínkou poskytnutí podpory je realizace výdajů v Ústeckém kraji vč. vynaložení vlastních prostředků filmových produkcí. Všechny poskytnuté prostředky se tedy musí utratit v regionu.

„Nejde jen o podporu kultury a filmové tvorby, uvědomujeme si i ekonomický přínos filmových štábů regionu. Produkce během samotného natáčení v kraji utrácí za služby jako je catering, ubytování, ostraha, zábory veřejných prostranství, pronájmy lokací, často samozřejmě využívají i místní komparzisty a také další profese. Škála služeb je opravdu pestrá a všechny prostředky míří přímo do regionu," vysvětlil náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák.


 
kategorie Tiskové zprávy