KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MŽP: Ministr Hladík na Radě ENVI: Přijetí nařízení o obnově přírody je pro Evropu zásadní. Shoda je
Zpět

MŽP: Ministr Hladík na Radě ENVI: Přijetí nařízení o obnově přírody je pro Evropu zásadní. Shoda je i na snížení odpadů a monitoringu půdy

Přidáno 18. 6. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se v pondělí 17. června zúčastnil zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí v Lucemburku. Jedním ze zásadních kroků Rady je přijetí nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law), na němž se významně podílela i vyjednávací úsilí ČR. Členské státy také schválily revizi rámcové směrnice o odpadech, která má minimalizovat textilní a potravinářské odpady, dále směrnici o monitorování půdy a také směrnici o environmentálních tvrzeních. Ministryně a ministři poté přijali závěry Rady k 8. akčnímu programu pro životní prostředí.

„Těší mě, že jsme se dnes společně shodli na mnoha důležitých návrzích, dohodám předcházela nelehká vyjednávání. Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo přijmout nařízení o obnově přírody, které je pro nás z hlediska boje proti úbytku biodiverzity a mezinárodní důvěryhodnosti Evropské unie naprosto zásadní. Přijetí nařízení o obnově přírody považuji za naprosto nezbytný krok, který pomůže v boji proti úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Rada v pondělí schválila také návrh revize rámcové směrnice o odpadech, který by měl minimalizovat vznik textilního a potravinového odpadu a dopady nakládání s ním na životní prostředí a klima. Návrh zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců, kteří by měli nově přispívat na náklady spojené s textilním odpadem, a pravidla ohledně třídění použitých textilních výrobků k opětovnému použití či recyklaci. U potravinového odpadu předkládá návrh opatření pro prevenci jeho vzniku, povinnosti monitoringu a vyhodnocování.

Společné kroky ke snížení textilního i potravinářského odpadu do roku 2030
„Význam textilních odpadů neustále roste spolu s rostoucí levnou produkcí a vysokou spotřebou textilních výrobků, proto je v cirkulární ekonomice považujeme za jednu z našich priorit. Věřím, že zavedení harmonizovaných systémů rozšířené odpovědnosti výrobců ve všech členských zemích EU bude mít příznivý dopad na sběr a nakládání s použitým a odpadním textilem a obuví, a přispěje tak ke zvýšení opětovného použití textilních výrobků a míry jejich recyklace. Jako důležité vnímáme především stanovení jasných pravidel pro jejich oddělený sběr a další nakládání s nimi,“ vysvětluje ministr Hladík s tím, že všechny členské státy by měly sběr a třídění textilu povinně zavést od roku 2025. Česká republika již s tímto v zákoně počítá.

„Co se týče cílů pro redukci množství potravinových odpadů do roku 2030, ČR během vyjednávání prosazovala jejich určité snížení oproti ambicióznímu návrhu Evropské komise. Také chceme, aby tyto cíle byly vyjádřeny v absolutním množství odpadu na obyvatele, nikoli v procentech, vzhledem ke skutečnosti, že každá země EU má jinou výchozí pozici a Česká republika je už dlouho premiantem ve třídění,“ říká ministr.

Zdravější půda do roku 2050
Další shoda, které ministryně a ministři dosáhli, se týká směrnice o monitorování půdy, jejímž cílem je nasměrovat EU na cestu ke zdravé půdě do roku 2050. Evropská komise navrhla několik opatření, včetně rámce pro monitorování, hlavních zásad udržitelného hospodaření s půdou a řešení zdravotních a environmentálních rizik souvisejících s kontaminací půdy.

„Půda představuje jedinou složku životního prostředí, jejíž ochrana nebyla dosud na úrovni Evropské unie legislativně ukotvena. Velmi mě proto těší, že společná usilovná práce vedla k současné podobě návrhu, který dle mého názoru vhodně harmonizuje sledování půd napříč členskými státy a zároveň umožňuje navázat na dobrou praxi na národní úrovni. Problematika ochrany půdy je jednou z priorit Ministerstva životního prostředí a věřím, že nová směrnice bude vhodným nástrojem pro její řešení," říká Petr Hladík.

Rada dále schválila společnou pozici ke směrnici o environmentálních tvrzeních. Ta má zajistit, aby se v celé EU používala spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná environmentální tvrzení a tím se eliminovala tvrzení zavádějící. Ministři zároveň jednomyslně schválili závěry Rady k Osmému akčnímu programu pro životní prostředí. Jejich cílem je hlavně poskytnout pokyny pro další postup na cestě k ekologické, spravedlivé a inkluzivní transformaci pro udržitelnou Evropu. Ministr Hladík zde zdůraznil, že Česká republika považuje za důležité zavedení snížené sazby DPH na výrobky, které obsahují recyklát. Jde o zásadní nástroj pro cirkulární ekonomiku a tento krok by zvýšil poptávku po recyklovaných výrobcích.

Následující předsednictví Visegrádské skupiny V4 bude od 1. července přebírat Polsko. Vzhledem ke snaze o rozšíření na středoevropskou platformu probíhala příprava společné strategie skupiny i se dvěma dalšími partnerskými zeměmi, Rumunskem a Bulharskem.


 
kategorie Tiskové zprávy