KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MŽP: Dům přírody Hodonínské Dúbravy se slavnostně otevřel návštěvníkům, je součástí obnovy regionu p
Zpět

MŽP: Dům přírody Hodonínské Dúbravy se slavnostně otevřel návštěvníkům, je součástí obnovy regionu po ničivém tornádu

Přidáno 3. 6. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí

Poznávání krás, flóry i fauny a ochrana jedinečného území národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava je hlavním cílem moderního Domu přírody. Ten se dnes v Hodoníně poprvé otevírá veřejnosti. Dům byl vybudován ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Karel Komárek Family Foundation a Jihomoravského kraje. Investorem stavby je město Hodonín, jeho provozovatelem bude městská organizace.

Moderní objekt s výraznou dřevěnou konstrukcí vznikl přestavbou někdejší mateřské školy na návštěvnické středisko a vstupní bránu do blízké Hodonínské Dúbravy. Tato národní přírodní památka patří k nejcennějším botanickým lokalitám v České republice. Střídají se v ní suchá stanoviště s mokřady, což umožňuje růst stepních i vlhkomilných druhů. Území poskytuje náhled do historie a vývoje světlého lesa s velkým druhovým bohatstvím rostlin i živočichů, ale i monotónně vysázené borové lesy, panonské stepní trávníky s pískomilnou květenou.

Příroda Jižní Moravy je mi velmi blízká a Hodonínská Dúbrava je jedním z klenotů, který si zaslouží péči a ochranu. Těší mě, že se nám podařilo realizovat stavbu Domu přírody právě tady. Díky interaktivní expozici zaměřené na místní biotopy budou moci děti i dospělí lépe pochopit, jak fungují suchá stanoviště i mokřady, kde rostou stepní i vlhkomilné druhy rostlin nebo stepní trávníky. A mám radost, že tento Dům přírody mohl vzniknout i díky financím Ministerstva životního prostředí, které jej podpořilo částkou 23,1 milionů korun. Během posledních let vzniklo již několik Domů přírody, na jejichž výstavbu MŽP dalo celkem 354,7 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že jeho resort podpořil tento region i po ničivém tornádu v roce 2021: „Jsem rád, že se oblast postavila na nohy a že může začít fungovat první dokončený projekt obnovy Hodonína po zásahu tornádem. Kraji a obcím zasaženým živelnou pohromou pomohlo Ministerstvo životního prostředí více než 475 miliony korun, které šly kupříkladu na rekultivace, odstranění následků, na novou výsadbu a parkové úpravy.“

Stavba Domu přírody byla zahájena na začátku roku 2022 a letos v květnu ji završila kompletní přestavba zahrady kolem objektu. Výzvou pro návrh vnější expozice se stala přírodní katastrofa v roce 2021 – tornádo. To výrazně zpustošilo okolí domu i celou blízkou lokalitu. „Naše nadace se bezprostředně po tornádu rozhodla, že se bude angažovat při obnově veřejného prostoru Hodonína. Dům přírody se zahradou je prvním výsledkem dlouhodobé snahy spolupracujících organizací vytvořit unikátní prostor, který bude sloužit lidem všech generací. Zůstáváme v místě nadále aktivní, protože po finanční i odborné stránce pomáháme na dalších šesti projektech,“ uvedl předseda správní rady Nadace KKFF Karel Komárek.

V okolí návštěvnického střediska, v němž původně sídlilo Centrum ekologické výchovy Dúbrava, se dnes už realizuje řada dalších projektů souvisejících s proměnou městské části Bažantnice po tornádu. V bezprostředním sousedství vzniká nový sportovní relaxační park U Červených domků, poblíž se nachází také hojně navštěvovaná zoologická zahrada. Dům přírody se tak stává výhodným výchozím místem pro poznávání této chráněné lokality, která je protkána řadou značených turistických tras. „Tady se to sešlo – krásná stavba s krásným účelem navázaná na okolní přírodu. Navíc s přesahem do vzdělávání a zvyšování povědomí o naší krajině. My na Moravě jsme na přírodu hodně navázaní, proto ji chceme chránit i do budoucna," řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Při přípravě Domu přírody Hodonínské Dúbravy vycházeli architekti z podobných již existujících návštěvnických středisek, která pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR postupně vznikají ve významných chráněných územích. „Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si lidé odnášeli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu,“ vysvětlil František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Na první pohled na budově zaujme především podoba druhého nadzemního podlaží. Nadstavba má celoskleněnou dřevěnou konstrukci, krytou pohyblivými žaluziemi. Její vnitřní prostor zdobí stylizované ztvárnění světlého lesa, Hodonínské Dúbravy. Expozice se však neomezuje jen na vlastní Hodonínskou Dúbravu, ale zahrnuje i dva zcela odlišné a rovněž významné biotopy – váté písky, přírodní památku Pánov na východním okraji lesního komplexu a rybniční soustavu na říčce Kyjovce, lemující Dúbravu ze západní strany.

„Sál vnitřní expozice je doslova nabitý interaktivními exponáty,“ uvedl starosta města Libor Střecha (PRO Hodonín). „Návštěvníci se populárně-naučnou formou seznámí nejen s flórou a faunou Dúbravy, ale také se zajímavými biotopy Hodonínska. Jsem rád, že se nám, i díky finanční pomoci několika partnerů, jíž si velmi ceníme a děkujeme za ni, podařilo vytvořit moderní edukativní středisko, které návštěvníkům přiblíží přírodu regionu. Věřím, že se nový Dům přírody stane vyhledávaným cílem pro návštěvníky města,“ řekl starosta.

Výstavba Domu přírody Hodonínské Dúbravy, jehož součástí jsou kromě vlastního objektu, také vnitřní a vnější expozice (zahrada), stála 109,2 milionu korun včetně DPH. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím MŽP ze státního rozpočtu z Národního plánu obnovy, Nadací Karel Komárek Foundation i Jihomoravským krajem.

kategorie Tiskové zprávy