KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MZe: Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé
Zpět

MZe: Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně

Přidáno 31. 5. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo zemědělství

V některých oblastech České republiky už začaly státní podniky Povodí regulovat odtok z vodních nádrží, aby minimalizovaly riziko povodní. Reagují tak na aktuální výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu, který v těchto dnech předpokládá zejména na západě ČR vydatné srážky s výraznými vzestupy hladin a možným povodňovým nebezpečím.

Nejmohutnější srážky se čekají na Šumavě, v Českém lese a v Krušných horách. Zasaženy by měly být především řeky Mže s přítoky a Radbuza. Povodí Vltavy zvýšilo odtoky z nádrží v povodí Berounky, aby vytvořilo volný prostor pro zachycení nebo zmírnění očekávaných zvýšených průtoků. Proto klesá hladina na nádržích Lučina, Hracholusky, Žlutice a také Klabava a Nýrsko.

Státní podnik Povodí Ohře vypouští nádrže Skalka, Jesenice a Nechranice. Ostatní nádrže v působnosti podniku, které mohou ovlivnit povodně, jsou již předvypuštěné a před nastupujícím deštěm budou otevírány postupně.

„Naši vodohospodáři odvádějí dlouhodobě dobrou práci. V případě povodňového nebezpečí reagují rychle a přesně, jak je potřeba. Mají rovněž k dispozici povodňové plány, které obsahují různé situace a možnosti, jak je v součinnosti s ostatními povodími co nejlépe zvládnout. Už nyní dělají v ohrožených povodích maximum, aby případné povodně způsobily co nejmenší škody,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Na území spravovaném zbývajícími podniky Povodí se zatím vydatnější srážky nepředpokládají, proto tam v současné době nádrže zatím preventivně neodpouštějí. Povodí Labe má většinu přehrad naplněných z 89 až 100 %, nicméně vzhledem k poměrně malým zásobním objemům by bylo možné je v případě potřeby významně předvypustit v řádu hodin.

V územní působnosti státního podniku Povodí Moravy byl dosažen první povodňový stupeň na přítoku do Bystřičky, případné srážky se očekávají v oblasti Dyje v Rakousku a ve východní části povodí, ale bez dosažení povodňového nebezpečí. Odtok byl mírně navýšen prostřednictvím elektrárny na Vranově.

Státní podnik Povodí Odry eviduje na Horní Odře spíše nízké průtoky. Zvýšené průtoky byly zaznamenány na okrajových přítocích Odry-Bělá, Vidnávky s Černým potokem a Vojtovickém potoce, které včera odpoledne zvedla přívalová srážka. V celém povodí Odry jsou zásobní prostory vodních nádrží naplněny na 80-100 %. V místech, které by případně byly zasaženy významnými přívalovými srážkami, mohou být využity suché nádrže, aby přívalové povodně utlumily. 

Podniky Povodí situaci trvale sledují a vyhodnocují, v případě jakékoliv změny v předpovědi jsou připraveny obratem reagovat.

kategorie Tiskové zprávy