KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MZe: Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík, zkušený lesnický manažer s akademi
Zpět

MZe: Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík, zkušený lesnický manažer s akademickou praxí

Přidáno 29. 11. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo zemědělství

Přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa. Úkol, který stojí před novým generální ředitelem státního podniku Lesy ČR, jímž se stane Dalibor Šafařík. Je vítězem výběrového řízení, v němž se o pozici generálního ředitele ucházelo celkem 21 kandidátů.

„Pan Šafařík splnil velmi přísné požadavky kladené na pozici generálního ředitele Lesů ČR. Státní podnik v něm získá člověka, který má nejen velké manažerské zkušenosti z různých úrovní řízení, ale má i obrovský přesah do akademické sféry, protože již téměř 15 let působí na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Chceme, aby se v našich lesích více aplikovaly nejnovější vědecké poznatky, a k tomu má Dalibor Šafařík veškeré předpoklady,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Dalibor Šafařík uspěl ve výběrovém řízení nejen díky svým manažerským a odborným dovednostem, které prokázal ve všech kolech náročného výběru, ale také díky své koncepci dalšího rozvoje státního podniku.

„Jsem přesvědčený, že stabilita se skrývá v rozmanitosti. S touto vizí chci státní podnik v dalších letech vést. Nejde přitom jen o rozmanitost v druhové skladbě lesa, ale třeba i způsobu zalesňování, kdy je důležité dát větší prostor přirozené obnově lesa. Větší důraz chci klást také na ochranu lesní půdy, zadržování vody v lese, nebo na budování větrolamů, které z naší krajiny v posledních dekádách téměř zmizely,“ uvedl Dalibor Šafařík.

Rozmanitost chce uplatňovat i při zadávání lesnických zakázek nebo nastavení různých prodejních kanálů dřevní hmoty. „Důležité také je, aby podnik disponoval dostatečným a předvídatelným objemem vlastních výrobních kapacit a dříví obchodoval z části ve vlastní režii. Jen tak budeme schopní dostatečně pružně reagovat na náhlé změny na trhu. V neposlední řadě chceme také nabízet část dříví přímo domácnostem, ať už formou samovýroby, nebo v hotových sortimentech, a to za únosnou cenu. Jako státní podnik totiž plníme i roli sociální,“ řekl nastupující ředitel Lesů ČR.

Kromě obnovy rozsáhlých ploch, které vznikly zejména v důsledku kůrovcové kalamity, čeká nové vedení Lesů ČR také obnova sítě lesních cest nebo pokračování v investicích do vodních prvků. „Velký kus práce v tom již udělal pověřený ředitel Jiří Groda. Podnik pod jeho vedením rozhodně nestagnoval, podařilo se v souladu s Programovým prohlášením vlády upravit systém prodeje dřevní hmoty, během letoška tak státní podnik uzavřel desítky nových smluv s malými a středními pilami. Je to oboustranně výhodné, menší zpracovatelé získali garanci dodávky dřeva a Lesy ČR nové odběratele z lokálního trhu. Když domyslíme ekonomický výsledek státního podniku, patří panu Grodovi velké poděkování za profesionální manažerskou a lesnickou práci,“ uvedl ministr Nekula.

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele Lesů ČR zajišťovala personální agentura Constellation. V minulosti s ní Ministerstvo zemědělství (MZe) spolupracovalo například při výběru ředitele Budějovického Budvaru. Do výběrového řízení na post generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 21 uchazečů, 14 relevantních adeptů se zúčastnilo prvního kola pohovorů. V druhém kole představilo 6 nejlepších kandidátů svoji koncepci strategie vedení státního podniku. Tito uchazeči prošli také komplexním testováním psychodiagnostiky. Pětičlenná komise, tvořená experty z oblasti lidských zdrojů, ekonomiky nebo lesnictví, po podrobných individuálních rozhovorech s šesticí uchazečů doporučila dva nejlepší kandidáty do finálového kola výběrového řízení. Jeho vítězem se stal Dalibor Šafařík. Náklady na výběrové řízení dosáhly 412 tisíc Kč, což je standardní částka u výběru vrcholného managementu.

Dalibor Šafařík je lesní inženýr s doktorským titulem z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V letech 2014 až 2020 vedl Krajské ředitelství Lesů ČR v Brně. Poté působil na své alma mater jako vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. V červnu letošního roku byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů ČR, nyní celý podnik povede.

kategorie Tiskové zprávy