KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda
Zpět

MPSV: Vyřizování dávek nemocenského pojištění se díky elektronizaci výrazně zrychlí, schválila vláda v novele zákona

Přidáno 7. 5. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na dnešním jednání vlády byla schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna zákona tak přinese zjednodušení a zrychlení jak pro pojištěnce, tak pro územní správy sociálního zabezpečení. Součástí novely je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV.

Elektronizace dávek se bude týkat peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Změna zahrnuje také nárok na ošetřovné pro nemocensky pojištěné OSVČ a další zaměstnance. Dotkne se tak nejen zaměstnanců v pracovním poměru, ale i zaměstnanců, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

„Zpřehlednění a zrychlení toku informací přinese urychlení výplaty dalších dávek nemocenského pojištění a výrazné snížení byrokracie a zbytečného papírování. Změna se bude týkat všech, jak zaměstnavatelů a zaměstnanců, tak i ošetřujících lékařů, pojištěnců školských zařízení, orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů nemocenského pojištění. Zaměstnanci budou mít zároveň aktuální přehled o stavu vyřizování všech dávek,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důležitou součástí zákona je také zakotvení Integrovaného informačního systému MPSV. Ministerstvo tak bude nově správcem všech klíčových informačních systémů resortu. „Změna umožní vyšší efektivitu státní správy a postupné propojování našich agend a informačních systémů,“ shrnul ministr Jurečka.

Mezi další opatření patří např. zrušení podmínky shodného trvalého bydliště v případě ošetřovného u druha a družky či podmínka písemného souhlasu ošetřované osoby s poskytováním péče. Výrazného zjednodušení se dále dočkají OSVČ při snižování měsíčního vyměřovacího základu v případě poklesu jejich příjmů či vymáhání pojistného a penále kvůli zavedení výkazů nedoplatku. Hranice pro odepsání dluhu na pojistném a penále se dále navyšuje ze 100 Kč na 300 Kč.

Rozšiřuje se také možnost zpětného pojištění osob dobrovolně důchodově pojištěných o bývalé OSVČ pro získání doby pojištění a u OSVČ dojde ke zohlednění uhrazené pravděpodobné výše pojistného pro budoucí nároky. Zákonem se také mění promlčecí lhůta u dlužného pojistného z 10 let na 6 let a dojde tak ke sjednocení s lhůtou pro placení daní.

kategorie Tiskové zprávy