KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Úřad práce výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí, úspěšně pokračuje v digitalizaci služeb pro
Zpět

MPSV: Úřad práce výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí, úspěšně pokračuje v digitalizaci služeb pro klienty

Přidáno 22. 5. 2023
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Klíčové pokroky ve zkracování doby vyřizování žádostí i v procesu digitalizace služeb zaznamenal v minulých měsících Úřad práce ČR. Statistiky ukazují, že se podařilo výrazně snížit dobu vyřízení žádostí hlavně v případě příspěvku na bydlení, a to i na úřadech s největším vytížením. To se týká především Prahy. Stále více klientů už také žádá o dávky on-line. V hlavním městě je například více než 70 % všech žádostí o rodičovský příspěvek podáno elektronicky.

Klíčové změny, které v rámci Úřadu práce ČR proběhly, jsou důležitým krokem směrem k modernizaci a efektivitě této klíčové instituce. „Jsme rádi, že se nám výrazně daří zkracovat dobu vyřízení žádostí a posouváme se směrem k digitálnímu prostředí. Zlepšení organizační struktury, personálního obsazení a systému odměňování zaměstnanců přispívá k lepšímu fungování celého ÚP, a tedy i poskytování kvalitních služeb klientům,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V uplynulém roce došlo k navýšení počtu žádostí zejména o příspěvek na bydlení. Důvodem byly mimo jiné legislativní změny, díky kterým došlo kromě navýšení vyplácených částek také k rozšíření okruhu příjemců. „Museli jsme přistoupit k řadě kroků, situaci se nám podařilo stabilizovat. Např. na kontaktních pracovištích pro Prahu 4, 9 a 10 byla doba vyřízení žádostí často až 120 dní, dnes se pohybujeme kolem 30 dní. To je během několika málo měsíců obrovský progres, pokud vezmeme v úvahu ten zásadní nárůst agendy. Chci proto také velmi poděkovat všem zaměstnancům ÚP, kteří nám svou intenzivní prací pomohli tento problém řešit,“ zdůraznil ministr Jurečka. Dávky jsou tak nyní v téměř celé republice vypláceny v zákonných termínech, často ještě výrazně dříve.

V posledních měsících došlo k důležitým změnám, které se týkají jak organizační struktury generálního ředitelství ÚP, tak i personálního obsazení klíčových pozic v managementu. Cílem těchto změn bylo zajistit odpovídající odborníky nutné pro fungování takto klíčové organizace. Součást změn je koncept „Jeden Úřad“, který umožňuje efektivní rozložení pracovní zátěže a optimalizaci kapacit jednotlivých pracovišť. Dalším důležitým krokem je zavedení systému odměňování zaměstnanců na základě jejich výkonu. Dojde také k přesunu několika tisíc zaměstnanců do vyšších platových tříd. Hlavní část tohoto procesu proběhne k 1. srpnu 2023, další navážou v průběhu příštího roku.

Důležitou oblastí je také digitalizace. „Chceme do budoucna zdigitalizovat celou agendu státní sociální podpory, a to nejen pro klienta, ale i v oblasti samotné administrace, abychom reálně ušetřili práci našim kolegyním a kolegům na jednotlivých pracovištích,“ řekl pověřený ředitel Úřadu práce Karel Trpkoš. V oblasti digitalizace byl upraven proces pořízení, zpracování a hodnocení žádostí. Pilotně se také začalo se skenováním žádostí a prací s digitálním obrazem na vybraných pobočkách. V Liberci bylo vytvořeno nové pracoviště back office, které vyřizuje žádosti z vytížených poboček.

„Budoucnost a vize Úřadu práce zahrnují prioritně nutnost obsazení volných míst včetně vedoucích pracovníků. Cílíme na transformaci do moderní organizace, která poskytuje kvalitní služby klientům a plní potřeby svých zaměstnanců. Ještě více se zaměříme na redesign všech procesů, práci s daty a budování klientské zóny,“ dodal Trpkoš.

kategorie Tiskové zprávy