KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Úhradová vyhláška od ledna: sociální služby budou mít možnost si účtovat více, vynahradí se ji
Zpět

MPSV: Úhradová vyhláška od ledna: sociální služby budou mít možnost si účtovat více, vynahradí se jim rostoucí náklady

Přidáno 13. 12. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela úhradové vyhlášky, která stanovuje maximální platby za jednotlivé služby od klientů sociálních zařízení, bude platit od začátku ledna. MPSV novou vyhlášku schválilo tento týden. Úhrady se zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje mimo jiné rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají.

Vyhláška promítá růst nákladů do maximálních denních částek úhrad za stravu a ubytování, do zvýšení maximální hodinové úhrady za poskytnutou péči a do zvýšení sazby za dílčí činnosti v rámci pečovatelské služby. „Ne vždy platí, že skutečná výše úhrady od klientů bude dosahovat maximální sazby. Jde o možnost, nikoliv o povinnost. Poskytovatelé sociálních služeb podle našich zkušeností přihlížejí také k individuálním možnostem klientů,“ připomněl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Navýšení úhrad je nezbytné především s ohledem na růst cen. Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb za dobu, po kterou se neměnila výše maximálních úhrad, stoupla ze 49 miliard korun (v roce 2019) na více než 80 miliard korun (odhad roku 2022). Růst provozních nákladů je vidět především u pobytových sociálních služeb. V letošním roce náklady narostly o desítky procent a poskytovatelé odůvodněně varují, že by již nemuseli být schopni zajistit své fungování.

Novelou vyhlášky bude zachována ekonomická dostupnost pro klienty. „Jde převážně o seniory, jejichž příjmy narostly letos celkem třikrát, dohromady v průměru o 16,2 %. Značná část z nich si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021,“ připomněl ministr. Stále půjde o výrazně „dotované“ ceny, což je zjevné například na maximální úhradě za kompletní oběd, která bude stanovena ve výši 105 korun, tedy hluboko pod průměrnou tržní cenou, která se dnes pohybuje zhruba na 150 korunách.

U klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu nad 80 hodin měsíčně, některé úhrady zůstanou zcela nezměněné. „Existuje skupina lidí, kteří musí čerpat více hodin péče. Jde především o lidi se zdravotním postižením, kteří chtějí žít nezávisle. Velmi důležité je, že jim i po novele úhradové vyhlášky zůstanou sociální služby dostupné úplně stejně, jako tomu bylo dosud,“ zdůraznil ministr Jurečka. Hranice 80 hodin péče za měsíc zohledňuje potřeby rodin pečující o lidi náročné na péči. Ti nečerpají tak vysoký počet hodin péče (ale obvykle více než 80 hodin/měsíc) a zbytek příspěvku je využit na zabezpečení péče rodinou. Proto je hranice nastavena právě na 80 hodin měsíčně.

Zůstává navíc zachován zákonem stanovený minimální zůstatek z příjmu klienta, takže ani na lidi s nižšími důchody nebude mít změna zásadní dopad.

 
Zvýšení úhrad u úkonů v rámci pečovatelské služby

Úkon

Aktuální výše
v Kč

Výše platná
od 1. 1. 2023 v Kč

Dovoz nebo donáška jídla

40

50

Velký nákup

140

160

Praní a žehlení prádla

80 (za 1 kg)

90 (za 1 kg)

Zvýšení úhrad za sociální služby

Typ sociální služby

Úhrada za stravu

Ubytování

Služby osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a další podpora a pomoc

Aktuální výše v Kč

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč

Aktuální výše
V Kč

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč

Aktuální výše v Kč za 1 hodinu péče

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč za 1 hodinu péče

celodenní

oběd

celodenní

oběd

Méně než 80 hodin/měsíc

Více než 80 hodin/měsíc

Služby sociální prevence*

205

95

235

105

250

280

135

155

135

Azylové domy

205

95

235

105

150
(u rodin
120/dosp
80/dítě)

170
(u rodin
140/dosp
90/dítě)

 

 

 

Dům na půl cesty

 

 

 

 

150

170

 

 

 

Služby následné péče a terapeutické komunity

205

95

235

105

220

240

 

 

 

*Jde o služby osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, sociálně terapeutické dílny a služby sociální rehabilitace.

kategorie Tiskové zprávy