KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV se zaměřuje na nelegální práci. Pokuty letos zatím přesáhly 143 milionů korun
Zpět

MPSV se zaměřuje na nelegální práci. Pokuty letos zatím přesáhly 143 milionů korun

Přidáno 20. 9. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Odhalování nelegálního zaměstnávání je dlouhodobě jednou z priorit MPSV. V souvislosti s válkou na Ukrajině a příchodem množství uprchlíků do České republiky jde o klíčový úkol Státního úřadu inspekce práce. Ten od začátku letošního roku do konce srpna dokončil 4 914 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání.

„Ve srovnání s loňskem, který byl ještě poznamenán covidovými opatřeními, počty kontrol opět narostly. Při zhruba pěti tisících kontrolách bylo odhaleno téměř dva tisíce nelegálních pracovníků. Firmám za takto zásadní nezákonné praktiky, které jsou spojené s nelegálním zaměstnáváním, hrozí pokuty až do 10 milionů korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Z 1 913 osob, které byly letos do konce srpna přistiženy při nelegální práci, bylo 349 Čechů, 61 občanů členských států EU a 1 503 cizinců (nejčastěji se jednalo o občany Ukrajiny). „Už na začátku války na Ukrajině se MPSV zaměřilo na informovanost všech příchozích o tom, jak v České republice pracovat legálně. Více než 115 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou si u nás zaměstnání legální cestou našlo. I v kontextu dalších evropských zemí jde o velmi vysoké číslo. Současně jsme napnuli síly k co nejlepšímu potírání nelegální práce,“ dodal ministr Jurečka. Za umožnění nelegální práce bylo do konce srpna uloženo celkem 576 pokut v celkové výši přesahující 143 milionů korun.

SÚIP kontroluje také přímo oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Takové pochybení zjistil ve 118 případech. Jde typicky o situace, kdy zaměstnanci pracují pro „kvaziagenturu“, která ale právně agenturou není. Za tento přestupek bylo letos do konce srpna uloženo 92 pokut v celkové výši 42 196 000 korun.

Pro srovnání, v celém předešlém roce se na nelegální zaměstnávání zaměřilo 5 222 kontrol, celkem SÚIP uskutečnil 14 443 kontrol. Při nich bylo odhaleno 4 270 porušení právních předpisů, která se týkala 3 295 nelegálně zaměstnaných.

Letos byly zatím nelegální pracovníci přistiženi nejčastěji u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví (u 108 subjektů), zpracovatelském průmyslu (u 81 subjektů), velkoobchodě, maloobchodě či v opravárnách motorových vozidel (u 81 subjektů) a ubytovacích, stravovacích a pohostinských službách (u 66 subjektů). Nejběžnějším porušením zákona bylo umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání, nesplnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce ČR při zaměstnávání cizinců a nesplnění povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah.
 
Počty osob zjištěných při výkonu nelegální práce

Rok

Počet kontrol

Počet osob zjištěných při nelegální práci

občané ČR

občané EU

cizinci

celkem

2019

8 160

622

207

3 513

4 342

2020

5 557

556

141

2 413

3 110

2021

5 222

312

288

2 695

3 295

K 31.8.2022

4 914

349

61

1 503

1 913


 

Státní příslušnost nejčastěji nelegálně zaměstnaných cizinců

Státní příslušnost

Počet osob

2020

2021

K 31.8.2022

Ukrajina

1 999

2 295

1 299

Vietnam

88

80

32

Moldavsko

130

81

76

 

Pokuty za nelegální zaměstnávání

Období

Počet pokut

Celková výše

2021

740

190 178 000

k 31.8.2022

576

143 208 500

 
 

kategorie Tiskové zprávy