KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se od října zvýší
Zpět

MPSV: Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se od října zvýší

Přidáno 21. 9. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvky pro pěstouny a děti, které vyrůstají v náhradních rodinách, se od začátku letošního října zvýší. Vládní nařízení počítá s tím, že o 27 % vzroste příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, vzroste o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo poručenské péče, se zvýší o 15 %.

„Některé z těchto příspěvků byly naposledy upravované v roce 2008, tedy před 14 lety. Jde přitom o skupiny lidí, které jsou z velké části na příjmech od státu závislé. Vzhledem k rostoucím cenám jsme se proto rozhodli o jejich výrazném navýšení,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
O 27 % se zvýší měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jde o dávku pěstounské péče, která v praxi nahrazuje výživné. Je daná fixními částkami podle věku a zdravotního znevýhodnění dítěte.

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (za měsíc)

Věk dítěte

Současná výše

Po zvýšení o 27 %

Do 6 let

4 950 Kč

6 290 Kč

6–12 let

6 105 Kč

7 750 Kč

12–18 let

6 985 Kč

8 870 Kč

18–26 let

7 260 Kč

9 220 Kč

Pokud jde o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pak se částky zvyšují. Konkrétní hodnoty pro stupeň postižení a věk dítěte najdete v následující tabulce:

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (po zvýšení o 27 %)

Věk dítěte

Dítě ve stupni závislosti I
(lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II
(středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III
(těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV
(úplná závislost)

Do 6 let

6 500 Kč

7 750 Kč

8 240 Kč

8 940 Kč

6–12 let

7 895 Kč

9 500 Kč

10 130 Kč

10 970 Kč

12–18 let

9 010 Kč

10 900 Kč

11 595 Kč

12 155 Kč

18–26 let

9 430 Kč

11 315 Kč

12 015 Kč

12 575 Kč

V pěstounské, předpěstounské či poručenské péči je v ČR více než 16 tisíc dětí, ve svěřenectví pak přibližně 4 500 dětí. Při splnění podmínek, jako je trvání nezaopatřenosti (studia) a sdílení společné domácnosti s bývalým pěstounem či poručníkem, je možné příspěvek na úhradu potřeb dítěte čerpat i po zletilosti.y

Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou, která slouží na nákup potřebného vybavení pro dítě při příchodu do pěstounské, předpěstounské či poručenské péče. Výše příspěvku se nezměnila od roku 2008, proto vládla sáhla k jejímu mimořádnému růstu o 35%.

Příspěvek při převzetí dítěte

Věk dítěte

Současná výše

Po zvýšení o 35 %

Do 6 let

8 000 Kč

10 800 Kč

6–12 let

9 000 Kč

12 150 Kč

12–18 let

10 000 Kč

13 500 Kč

Ročně je do náhradní rodinné péče s nárokem na tento příspěvek svěřeno přes 2 tisíce dětí v případě dlouhodobé pěstounské a poručenské péče a téměř 700 dětí v případě přechodné pěstounské péče.

Zaopatřovací příspěvek
Zaopatřovací příspěvky pomáhají mladým lidem v období, kdy například ještě studují, a přitom už jsou už zletilí. Mohou je čerpat ale nejvýše do věku 26 let. Od ledna 2022 zmírňují jejich nepříznivou sociální situaci poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku zletilosti či nabytí plné svéprávnosti. Dosud pravidelná dávka činila za splnění určitých podmínek (například při bezúhonnost) 15 000 Kč měsíčně. Nyní se bude zvyšovat o 15 % na 17 250 Kč.

V rámci přechodného období do konce roku 2027 si mohou mladí dospělí odcházející z pěstounské či poručenské péče vybrat, zda budou chtít pobírat zaopatřovací příspěvek nebo dál čerpat pěstounské dávky.

Po ukončení pěstounské nebo ústavní péče mají mladí lidé také nárok na jednorázový příspěvek, který náleží  při ukončení nezaopatřenosti (studia) ve výši 25 000 Kč. Ten se nyní se zvyšuje na 28 750 Kč. Ročně je vyplaceno přes 800 těchto jednorázových příspěvků.

kategorie Tiskové zprávy