KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Na sociální služby s nadregionální působností dá MPSV letos více než 1,52 miliardy korun, dota
Zpět

MPSV: Na sociální služby s nadregionální působností dá MPSV letos více než 1,52 miliardy korun, dotace již byly vyplaceny

Přidáno 9. 4. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotace na poskytování nadregionálních a celostátních služeb (tzv. dotační titul B) budou v letošním roce činit přes 1,52 miliardy korun. Tento titul plně administruje MPSV. Dotace je určena poskytovatelům k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem dané sociální služby. Částka, kterou MPSV mělo k dispozici pro letošní rok, odpovídá výši dotací poskytnutých v roce 2023.

Dotační titul B má dva okruhy podpory. Obecně jde například o sociální služby s celostátní nebo nadregionální působností, které poskytují telefonickou krizovou pomoc, pobytové služby poskytované s ohledem na konkrétní nepříznivou situaci osob (lidi ohrožené násilím apod.), sociální služby pro cizince a další. Většina podpořených služeb dotace dostaly již v minulých letech a z důvodu zajištění kontinuity jsou podpořeny i v tomto roce. Další skupinou, podstatně nižší, jsou nově podpořené služby. Ty byly dosud plně financovány z jiných zdrojů, ale prokázaly svou potřebnost.

„Jsme si vědomi důležitosti tohoto typu sociálních služeb, které svým klientům poskytují nezastupitelnou pomoc a podporu. Velmi si vážím záslužné práce všech sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Poté, co proběhlo nutné hodnocení žádostí a vypořádání připomínek, jsme okamžitě začali s administrací výplat tak, aby poskytovatelé měli peníze na účtech do konce března, jak jsou zvyklí. Většina služeb letos oproti loňsku dostává v podstatě stejné prostředky,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Vzhledem k tomu, že alokace na tento dotační titul je v podstatě ve stejné výši jako pro rok 2023, nelze letos předpokládat výrazné navyšování kapacit stávajících poskytovatelů. Prioritou bylo zachování existujících kapacit, které již byly podpořeny. Zároveň ale platí, že další finance lze získat i z jiných zdrojů. Důležitou zprávou každopádně zůstává, že dotace pro sociální služby s nadregionální působností již byly ze strany MPSV minulý týden vyplaceny a poskytovatelé je tak mají na svých účtech,“ řekla vrchní ředitelka rodinné politiky a sociálních služeb Zdislava Odstrčilová.

MPSV alokuje také dotace na poskytování sociálních služeb, které jsou součástí krajských sítí (dotační titul A, služby regionálního charakteru). Tyto prostředky vyplácí kraje. Finance jim byly rozeslány už během ledna a února. Celkem tak bylo pro letošek na sociální služby vyčleněno rekordních 26,4 miliard korun. Poskytovatelé mohou získat další evropské finance z řady výzev a další prostředky jim plynou z úhrad na stravu a hotelové služby, od zdravotních pojišťoven nebo z rozpočtů obcí a krajů.

V souvislosti s tzv. dotačním titulem B provedlo MPSV interní a externí audit, který prokázal rozličné nedostatky. I v reakci na výsledky auditu proto byly upraveny podmínky pro poskytnutí dotací pro rok 2024. Pro nově žádající služby bylo nutné konkrétní věcné zaměření podpory a byla navržena definice sítě sociálních služeb s celostátním nebo nadregionálním charakterem. Zároveň v této souvislosti proběhlo několik setkání se zástupci krajů a krajských úřadů i poskytovatelů.

Na detailní přehled vyplacených dotací v titulu B od roku 2020 se můžete podívat zde.

kategorie Tiskové zprávy