KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Ministr Jurečka v Bruselu představil priority předsednictví, mezi jinými boj s energetickou chudobou
Zpět

Ministr Jurečka v Bruselu představil priority předsednictví, mezi jinými boj s energetickou chudobou či podporu pečujících osob

Přidáno 12. 7. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zahájil program v Bruselu, kde v tomto týdnu ministři české vlády postupně budou představovat priority českého předsednictví europoslancům. Jde o důležité a detailní jednání nad hlavními úkoly následujícího půlroku, kde ministři musejí představit vytyčené priority a záměry při předsednictví Radě EU. Na sociálním výboru ministr Jurečka hovořil o pomoci s řešením energetické chudoby obyvatel EU, zamezení diskriminace v různých oblastech a také plánu na další pomoc občanům Ukrajiny, kteří do zemí EU uprchli kvůli válce vyvolané Ruskem.

Jednou z priorit pro zachování sociálního smíru je pro české předsednictví zachování nízké nezaměstnanosti. Jen tak v této složité době bude možné čelit všem akutním problémům, se kterými se EU potýká. Válka a zejména také energetická chudoba jsou hlavními výzvami. Záměrem českého předsednictví je posunout debaty směrem k nalezení kompromisů, oblastí je celá řada. „Moc rád slyším od kolegů v Evropském parlamentu, že ČR je jistým vzorem, protože se nám daří držet velmi nízkou míru nezaměstnanosti, zároveň ale jsme úspěšní v integraci příchozích Ukrajinců na trh práce. Třeba ve Španělsku je mezi mladými bezmála třetina lidí bez práce, většina dalších zemí je na tom hůř než ČR. U nás je aktuálně nezaměstnanost 3,1 % a je prioritou zachovat tento pozitivní trend i v dalším období, ovšem výzev nás čeká celá řada,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ten vytyčil plány v oblastech, které směřují k omezení diskriminace, např. v oblasti genderu je záměrem odstranění nerovného odměňování žen a mužů.

Ministr Jurečka zdůraznil potřebu koordinace pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válkou, přičemž jde z velké míry o matky s dětmi nebo starší osoby. „Tato uprchlická krize je výjimečná počtem žen a dětí mezi uprchlíky. Proto musíme ve všech oblastech pomáhat s překonáváním bariér. Pomoci s adaptací, jazykovým vzděláním apod. To není příběh na pár měsíců, ale spíše na několik let. A rizikem je, že mezi mladými Ukrajinci, kteří opustili svou vlast, vznikne ztracená generace. Měli bychom se společně podílet na zajištění optimističtější budoucnosti pro ukrajinské děti a mladistvé,“ uvedl Jurečka s vědomím, že země, které uprchlická krize zasáhla nejvíce, budou potřebovat pomoc Bruselu se zvládáním následujících kroků.

Tématem byla také lepší koordinace sociálního zabezpečení, na kterou se čeká už více než 6 let. Záměrem je lepší ochrana pracovníků migrujících napříč zeměmi EU. „Je naší povinností, abychom se v rámci předsednictví pokusili najít přijatelný kompromis. V návrhu je mnoho dobrých věcí, proto chceme téma posunout dál,“ vysvětluje Jurečka. Optimistický je také ohledně dohody směřující k sociálnímu klimatickému fondu. Ten by měl přinést potřebnou pomoc zranitelným domácnostem. Naléhavost tohoto tématu je podle ministra práce a sociálních věcí obrovská. Ministr Jurečka zdůraznil také potřebu podporovat dlouhodobou péči, a to zejména s ohledem na stárnutí populace.

Tématem byl také společný postup v rámci zaměstnávání pracovníků přes platformy, otázka pečujících pracujících a další. Po pondělním jednání je v plánu ještě úterní jednání výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Další informace k prioritám českého předsednictví z agendy MPSV naleznete v této tiskové zprávě a také na tomto webu.

kategorie Tiskové zprávy