KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Michaela Šojdrová (KDU-ČSL): Zemědělci potřebují dostupná a cenově přijatelná hnojiva
Zpět

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL): Zemědělci potřebují dostupná a cenově přijatelná hnojiva

Přidáno 17. 2. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

V Evropském parlamentu dnes proběhla diskuse a následné hlasování o akčním plánu Evropské komise, který je zaměřený na zajištění dostupných a cenově přijatelných hnojiv. Podnět k tomuto plánu dala Evropská lidová strana již v říjnu 2022. Plán Komise vítám jako dobrý začátek, ale čeká nás ještě dlouhá cesta. S kolegy z ELS jsme v dnešním usnesení, které právě na tento plán Evropské komise reagovalo, požadovali konkrétní krátkodobé i dlouhodobé opatření k vyřešení situace ohledně nedostatku hnojivy na evropském trhu.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu byla v posledních měsících Evropa i celý svět vystavena zvýšeným cenám hnojiv i jejich celkovému nedostatku. Přestože hnojiva v lednu 2023 zlevnila oproti loňskému roku zhruba o třetinu, v porovnání s cenami před rokem 2021 jsou stále 2-4x vyšší. V Evropské lidové straně si závislost zemědělského sektoru na dovozu uvědomujeme. Nedostatek hnojiv a jejich vysoká cena může ohrozit naši potravinovou bezpečnost: vede totiž zemědělce k nákupu a používání nižšího množství hnojiv a k dočasnému snížení vlastní produkce. Zemědělcům zároveň hrozí, že jim příjmy z prodeje potravin nepokryjí náklady na výrobu, a ceny potravin se tak dlouhodobě zvýší. Vyzvali jsme proto Evropskou komisi, aby urychleně přijala opatření k vyřešení tohoto nedostatku hnojiv.
 
Z vážných rodinných důvodů jsem se dnes nemohla zúčastnit ani diskuse, ani hlasování; na přípravě usnesení jsem se ale aktivně podílela. Za účelem snížení spotřeby hnojiv jsem prosadila požadavek na rychlé přijetí právních předpisů týkajících se nových technik šlechtění rostlin (zejména nových genomických technik) a související požadavek na podporu výzkumu a vývoje. Velmi pozitivně oceňuji, že oba mé požadavky Evropský parlament podpořil. Toto téma budu dál aktivně sledovat a reagovat na další vývoj v této oblasti. Krátkodobě je třeba také nejen podpořit, ale i využít alternativní řešení ke konvenčním hnojivům, pozastavit obchodní cla na čpavek a močovinu a revidovat vnitrostátní strategické plány SZP.
 
V rámci dlouhodobějších opatření by měl být kladen důraz například na zlepšení hnojení ze strany zemědělců pobídkami k udržitelnosti a účinnosti. Toho lze dosáhnout zejména prostřednictvím přístupu k technickému poradenství a nástrojům pro hospodaření s živinami, které umožní zlepšit zemědělské postupy a větší zaměření na výzkum v rámci výzkumných programů EU a na rozvoj inovací, a to v zájmu vyvinutí nových hnojiv a podpory precizního zemědělství. V neposlední řadě je důležité podotknout, že české zemědělce trápí nejen dostupnost a cena hnojiv, ale i administrativní bariéry, které bude rovněž nutné urychleně řešit.

kategorie Tiskové zprávy