KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Michaela Šojdrová (KDU-ČSL): Všichni mladí farmáři, kteří přijeli do Evropského parlamentu na soutěž
Zpět

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL): Všichni mladí farmáři, kteří přijeli do Evropského parlamentu na soutěž Mladý farmář jsou pro mě vítězové

Přidáno 12. 12. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Tématem 8. evropského kongresu Mladých farmářů byla role mladých farmářů v udržení potravinové bezpečnosti a ocenění jejich každodenní tvrdé práce. Kongres přivítal přes 300 zemědělců z celé Evropy, vyzdvihl klíčovou roli zemědělců v zajištění udržitelného evropského zemědělství a vyhlásil tři nejlepší inovativní projekty farmářů do 40 let.

Všechny přihlášené projekty letošního kongresu byly spojeny s inovacemi: nové metody, nové formy technologií, chytré zemědělství, inovativní přístupy k zapojení různých aktérů napříč potravinovým hodnotovým řetězcem, zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti potravinářských produktů a nové způsoby sdílení znalostí a informací.
 
„Je důležité sledovat a podporovat pokroky v zemědělství, ale zároveň bych ráda osobně ocenila tradiční způsob hospodaření, který i nadále probíhá v podmínkách, které se zásadně mění – ať jde o klimatické změny, ekonomické krize nebo aktuální silné dopady války na Ukrajině,“ uvedla Michaela Šojdrová.
 
Mladých lidí aktivně pracujících v zemědělství reálně ubývá – pouze 20 % všech farmářů je mladších 40 let. Zemědělci musí neustále reagovat na nové změny v jejich živnosti jako je nízký přístup k orné půdě a úvěrům, digitální inovace nebo zavádění nových technologií. Na produktech zemědělství je závislá celá společnost, je tedy zásadní udržet práci v zemědělství pro mladé lidi atraktivní. Jedním z nástrojů EU by měly být granty na zahájení činnosti a podpory příjmů.
 
„Musíme zajistit, že mladé generaci zemědělců poskytneme základní jistoty, kterými jsou ekonomické a sociální zabezpečení a zároveň jim pomůžeme zorientovat se v podpoře, kterou již nyní mohou pro svoji činnost dostat,“ dodává Michaela Šojdrová.
 
Soutěž Evropského mladého farmáře bude vyhlášena i v roce 2023, aby i nadále pomáhala vytvářet takové podmínky, které zajistí zemědělskému odvětví adekvátní ocenění a podporu. Letošní kongres ukázal, jak důležité je sdílení a předávání informací mezi mladými zemědělci.
 
„Projekt Zlatá farma, se kterým šla do soutěže vítězka českého národního kola Zlata Ronzová-Mádrová, byl hodnocen jako jeden z nejlepších a skvěle reprezentoval mladé české farmáře,“ uzavírá Michaela Šojdrová, členka výboru AGRI a ambasadorka Evropského kongresu mladých farmářů.

kategorie Tiskové zprávy