KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Marian Jurečka (KDU-ČSL): MŽP vede věcně debatu o zálohování. Připraví proto návrh zákona o zálohách
Zpět

Marian Jurečka (KDU-ČSL): MŽP vede věcně debatu o zálohování. Připraví proto návrh zákona o zálohách, který zásadně podpoří cirkulární ekonomiku

Přidáno 9. 11. 2022
Ilustrační foto
ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí pokračuje v odborné debatě o povinném zálohování PETek a plechovek a brzy představí zastřešující návrh zákona o zálohách, který podpoří Cirkulární Česko 2040. Debata vedená MŽP k zálohování PET lahví a plechovek je již po třetím kulatém stolu s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi o možnostech zavedení povinného systému zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Ministerstvo na posledním setkání přislíbilo, že vypracuje vlastní koncept speciálního zákona o zálohách, který do budoucna Česku umožní zálohovat nejen obaly, ale i konkrétní další výrobky

MŽP pořádá kulaté stoly k zálohování PET lahví a hliníkových plechovek pravidelně jednou za čtvrt roku v souladu s programovým prohlášením vlády. Postoje jednotlivých sektorů se stále různí. Na posledním z nich představila Iniciativa pro zálohování možnosti budoucího povinného systému zálohování nápojových obalů, který by měl zajistit alespoň 90% sběr nápojových obalů k recyklaci pro nápojové plechovky a PET lahve o objemu od 100 ml do 3 litrů. To zahrnuje nealkoholické nápoje mimo mléčné produkty a alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 15 %. Takto vysbíraný materiál by se stal majetkem správce systému, který by část využil a část nabídl na volném trhu.

Své analýzy současného stavu zde prezentoval zástupce České asociace odpadového hospodářství, aktuální stav sběru nápojových obalů a možnosti plnění cílů podle směrnice o jednorázových plastech představil EKO-KOM a své postoje prezentovali také zástupci obcí a měst nebo reprezentanti průmyslu.

Samosprávy v debatě upozorňují na to, že kvůli zálohování vzroste finanční zátěž obcí, pro spotřebitele se sníží komfort při vracení nápojových obalů v obchodech a případně může dojít k poklesu míry třídění. Odpadové společnosti zase na případné snížení dostupnosti recyklovaného materiálu, který by nemusel být dostupný na volném trhu pro další subjekty, jež standardně využívají recyklovaný PET ve svých výrobních procesech.

Ministerstvo životního prostředí je zodpovědné za plnění všech povinných cílů pro odpady, obaly a jednorázové plasty, kterých je několik desítek. Prioritou MŽP tedy je především snižování množství jednorázových obalů a celková prevence vzniku odpadů. Proto musí diskuze o možnostech zlepšování systému nakládání s odpady nebo zavádění povinného zálohování vybraných jednorázových plastových obalů vždy zohlednit plnění všech odpadových cílů. V tomto kontextu bude důležitý návrh nového nařízení o obalech a obalových odpadech, který představí Evropská komise na konci listopadu. Návrh přinese řadu dalších aspektů (zcela nové cíle, nové povinnosti), které bude nutné vzít v potaz při diskusích o zavádění zálohového systému v České republice.

Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL): “MŽP je v otázce zálohování o několik kroků dopředu, návrh zákona o zálohách dá státu do rukou skvělý nástroj na využití dnešního odpadu jako v době energetické krize zvlášť cenného surovinového zdroje. Do budoucna tak budeme mít legislativně podchycené možné zálohování PETek, ale i jiných typů výrobků. Logicky se nabízí autobaterie nebo jiné produkty, které nyní končí mimo ČR a ne zpět u výrobce. To vidím jako velkou výzvu a velké plus.

Náměstek ministra pro řízení ochrany životního prostředí David Surý jej doplňuje: “Otázka k zálohám není ano, nebo ne, jde o to - jak? Ministerstvo připraví návrh, jak v ČR zavést zálohy tak, aby všichni účastníci stávajícího systému našli svou roli. Návrh zákona musí reflektovat a naplňovat aktuální Plán odpadového hospodářství a zároveň naší nové strategie – Cirkulární Česko 2040. Ministerstvo proto připraví obecný návrh zákona o zálohách, který celou problematiku komplexně zastřeší. Koncept zákona v odpovídající době představíme podrobněji, v první řadě všem v odpadovém hospodářství zainteresovaným skupinám.”

Ministerstvo životního prostředí podporuje zlepšování systému nakládání s odpady, jak legislativně, tak finančně. V říjnu vstoupil v platnost zákon o omezení jednorázových plastů, který dále otevírá možnost podmínek pro dobrovolné zálohování. Například umožňuje odevzdávat vybrané vratné jednorázové obaly v provozovně bez toho, aby musela mít provozovna povolení pro nakládání s odpady. Do podpory třídění a recyklace a dalších témat odpadového hospodářství jen z nového OPŽP míří přes 7 mld. korun.

kategorie Tiskové zprávy