KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Lidovecká senátorka Vítková: Obce získají přístup do centrální evidence psů
Zpět

Lidovecká senátorka Vítková: Obce získají přístup do centrální evidence psů

Přidáno 10. 8. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Senát schválil novelu veterinárního zákona, která mimojiné zavádí registraci psů v centrální evidenci, kterou bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Změnu podle senátorky Jaromíry Vítkové (KDU-ČSL) vítají samosprávy měst i obcí. Mimo to dnes Senát schválil také další dva tisky z dílky lidovecké ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Týkají se ekologického zemědělství a ochrany chemele. 

„Od roku 2020 je ze zákona povinné čipování psů. Druhým krokem je právě centrální evidence. Nyní existují jen dílčí databáze a to komplikuje hledání majitele zatoulaného psa. Centrální systém sjednotí, aby se dalo dohledávat očipovaného psa v celé republice. Ještě se bude muset dořešit problém se čtečkami, které neumí odhalit úplně každý čip,“ uvádí senátorka Vítková.
 
Přístup do evidence mají mít nejen veterináři, ale také orgány veřejné moci a částečně i chovatelé. Novela řeší také podrobnosti povinného čipování psů a zavádí podle požadavku EU pravidla pro mezinárodní přepravu zvířat. 
 
„Samosprávy měst a obcí kvitují kvitují zpřístupnění centrální evidence. Obce zajišťují útulky, odchyt psů, mají s tím spojené nemalé náklady. Každá samospráva, která bude moci nahlédnout do evidence, bude ve výhodě. Urychlí se proces vrácení nalezeného zvířete majiteli a obcím se sníží náklady na péči,“ sděluje senátorka Vítková, která v rámci Stálé komise Senátu navrhla doprovodné usnesení.
 
„Komise žádá Komoru veterinárních lékařů a Ministerstvo vnitra o urychlené řešení problémů s novým informačním systémem tak, aby mohl být spuštěn co nejdříve. Je třeba také zajistit dostatečné personální zajištění s ohledem na nové kompetence plynoucí z novely zákona. Komise dále žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo vnitra o zřízení speciální pracovní skupiny k problematice zajišťování povinností obcí při péči o bezprizorní zvířata. Ta by mohla řešit další problémy v této oblasti, které trápí samosprávy bez patřičných kompetencí,“ zakončila Vítková.
 
„Myšlenka centrální evidence psů byla projednávána v Poslanecké sněmovně v roce 2005, bohužel tehdy neprošla. Věděla jsem, že je to prospěšné, proto jsem velmi ráda, že se dnes tato aktivita v Senátu podařila prosadit i s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví lidí,“ doplnila europoslankyně Michaela Šojdrová.

Senát dnes schválil také další tisky z dílny ministerstva zemědělství. Týkají se ekologického zemědělství a ochrany chmele. Tuto legislativu ještě potvrdí svým podpisem prezident.

Zákon o ekologickém zemědělství zavádí dobrovolnou databázi ekologických zvířat, kterou zřídilo a provozuje MZe. Databáze má sloužit zejména jako přehled zvířat dostupných k nákupu a prodeji, což usnadní podnikání ekologickým zemědělcům. Kvůli snížení administrativní zátěže zákon prodlužuje délku platnosti certifikátů bioproduktů. Novelou se přenáší pravomoci ke kontrole dovozu bioproduktů pocházejících ze zemí mimo EU. Místo Celní správy, jak to platilo dosud, budou na tento dovoz dohlížet dozorové organizace MZe (Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Změna pravomocí zjednoduší proces dovozu.

Zákon o ochraně chmele zmodernizuje evidenci chmelnic. V evidenci se budou vést podrobnější údaje než doposud, například nově i o skladbě chmelových odrůd a identitě dodavatele sadby. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě a doložené doklady o původu sadby. Novela také zcela jasně zakotvila podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které v dosavadním zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít možnost zaměřit se při kontrolách na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic a inspektoři získají jasně formulovanou pravomoc. Tato potřeba vyplynula z praxe. V minulých letech totiž někteří producenti zpochybňovali právo vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ na pozemky kvůli zjištění skutečného stavu věci.

kategorie Tiskové zprávy