KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Lidovci stáli u otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR. To pomůže dětem, které se staly o
Zpět

Lidovci stáli u otevření prvního Dětského advokačního centra v ČR. To pomůže dětem, které se staly obětí domácího násilí

Přidáno 15. 9. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Děti ohrožené násilím v rodině se k pomoci v České republice dostávají pozdě, navíc je pomoc často nekoordinovaná. Zůstávají tak neviditelnými oběťmi násilí a aktuální zvýšený stres a tlak ve společnosti i v rodinách jejich situaci nadále zhoršuje. Právě proto se dnes otevřelo první Dětské advokační centrum v České republice, které proces vyšetřování značně zjednoduší a poskytne citlivější péči. Zároveň se odborníci sešli na kulatém stole pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské (KDU-ČSL) s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ II. - KROKY KE ZMĚNĚ“, kde tuto problematiku dále projednávali.

Centrum LOCIKA ve spolupráci s Nadací Sirius, ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími klíčovými institucemi připravilo na 15. září otevření pilotního provozu Dětského advokačního centra (DAC). Fungování centra je založené na úzké multioborové spolupráci všech zainteresovaných stran (pracovníků Policie České republiky, Orgánů sociálně právní ochrany dětí, státních zástupců a pracovníků DAC) a na poskytování péče dítěti a jeho rodině na jediném místě. Benefity jsou kromě funkční multioborové spolupráce také rychlost, větší kapacita, a především citlivější jednání a pocit bezpečí.

Dnešní setkání je součástí série odborných kulatých stolů s tématikou ochrany ohrožených dětí, které zaštiťuje poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL). „Jsem ráda, že Centrum Locika stojí u zrodu komplexní a rychlé pomoci dětem týraným a zneužívaným, pomoci, jakou je vznik Advokačního centra. Věřím, že toto centrum nezůstane jediné, neboť pomoc potřebují děti ve všech koutech naší země, nejen v Praze. A věřím, že se nám to ve spolupráci s MPSV, centrem Locika a na základě zkušeností z jiných zemí, kde tato pomoc pro děti již funguje, podaří,“ uvedla Golasowská.

Děti ohrožené násilím v rodinách jsou obzvláště zranitelné a potřebují naši cílenou podporu a pomoc. Podporuji proto všechny aktivity, které pomohou k ukotvení systémové odborné pomoci. Jedině ta zajistí včasnou pomoc ve chvílích, kdy ji děti potřebují nejvíce. Velmi také oceňuji práci Centra Locika, které na základě zahraniční dobré praxe vytvořilo multidisciplinární centra, kde děti i jejich blízcí dostanou komplexní pomoc a poradenství,” uvedl ministr práce a sociálních věd a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. 

Násilí v rodinách se dotýká 14 % českých dětí. Doteď ale nebyl zajištěný jednotný koordinovaný postup, sběr dat ani financování souvisejících služeb. V praxi tak trvalo měsíce až roky, než se dítě od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostalo k odborníkovi, který mu specializovanou pomoc poskytl. „Je potřeba jednat v zájmu dětí tak, aby pomoc přišla citlivě a hlavně včas, což se neděje. To je také jedním z důvodů, proč těchto případů je velmi málo oznámeno a řešeno – většina aktérů totiž ví, jak to funguje – nebo spíše nefunguje – a nevěří, že by se dětem dalo účinně pomoci,“ uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

„Jsme moc rádi, že pan ministr z těchto neviditelných dětí dělá ty, na které se zaměřuje pozornost, vnímá situaci jako naléhavou a podporuje projekt Dětského advokačního centra, který spojuje dobrou praxi s dobrým systémovým propojením všech aktérů. Díky tomu dostane slovo multioborová spolupráce nový význam,” doplnila Wünschová.

Koncept DAC představila na mezinárodním expertním stole Olivia Lind Haldorsson, ředitelka organizace PROMISE, která sdružuje 36 takovýchto center z více jak 22 zemí v Evropě. „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Centrum LOCIKA do naší rostoucí sítě Dětských advokačních center a těšíme se na pokračování spolupráce směřující ke společnému zdokonalování péče o dětské oběti domácího násilí v České republice,“ uvedla Olivia Lind Haldorsson, Vedoucí oddělení pro ohrožené děti sekretariátu Rady států baltského moře a prezidentka Sítě PROMISE.

Slovenskou praxi představila Mária Vargová, ředitelka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, které jako organizační složka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR existuje již od roku 2014.

kategorie Tiskové zprávy