KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Lidovci připravili pravidla pro home office. Zákoník práce je totiž dosud neřeší
Zpět

Lidovci připravili pravidla pro home office. Zákoník práce je totiž dosud neřeší

Přidáno 3. 3. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský dnes společně s JUDr. Eliškou Bartheleny, specialistkou na pracovní právo, představili podstatné body novely Zákoníku práce, které se týkají úpravy home office, neboli práce z domova. Cílem předkládané novely je podpořit široké skupiny zaměstnanců v oblasti flexibility práce, slaďování práce a rodiny a motivovat a podpořit zaměstnavatele k tomu, aby home office byli schopni za jasných a jednoduchých pravidel poskytovat, nabízet - tj. navrhovaná úprava reflektuje komplexně zájmy obou stran. Současná doba navíc k využívání práce z domova intenzivně vybízí.

„Česká republika zatím dlouhodobě patřila mezi země, které institut home office příliš nevyužívaly. Pandemie ukázala, že tento nástroj je v některých situacích zkrátka potřeba. Jsme přesvědčeni, že tento institut by neměl být jen pro krizové situace, ale měl by se více uplatňovat na běžném trhu práce. Z tohoto důvodu jsme připravili spolu s expertním týmem právě úpravu těch ustanovení, která nastavují pravidla práce z domova,“ uvedl Vít Kaňkovský. Novela podle něj není ani jen pro-zaměstnanecká, ani pro-zaměstnavatelská a měla by tak přinést jistotu oběma stranám.
 
„Navrhovaná právní úprava by měla řešit například úhradu vícenákladů spojených s prací z domu, tedy situace, kdy ​je zaměstnavatel povinen při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce a které s výkonem práce bezprostředně souvisejí. Tyto náklady nesmí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody. Zaměstnavatel a zaměstnanec také mohou sjednat úhradu těchto nákladů paušální částkou,“ doplňuje Eliška Bartheleny, podle ní současná pandemická situace jasně ukázala nedostatky úpravy práce na dálku, resp. „homeoffice“, v zákoníku práce a postavila tak zaměstnavatele před těžko řešitelné situace.
 
„Na jedné straně měli zaměstnavatelé povinnost v co nejširší míře práci na dálku ve svých firmách zavést, v případě odmítnutí ze strany zaměstnance ji však nemohli v žádném případě autoritativně nařídit. Tím, že se práce na dálku stala ze dne na den nutností a dnes již zavedenou praxí, která bude nepochybně i nadále využívána v mnohem větší míře než tomu bylo doposud, je navrhovaná úprava skvělou příležitostí nastavit v zákoníku práce její jasná pravidla. Současně tento návrh reaguje i na návrh směrnice EU z ledna letošního roku. Domnívám se, že navržené podmínky zohledňují stejnou mírou jak práva a potřeby zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců,“ uvedla advokátka.
 
Významnou oblastí práce z domova je také duševní hygiena: v rámci home office tak má být zaměstnancům umožněn nejen kontakt s ostatními členy týmu, kolegy, ale  má mít také právo na "vypnutí" - tj. čas, kdy má zaměstnanec volno dle standardního rozvržení pracovní doby, a ve kterém si práci může dobrovolně rozložit, nikoliv být úkolován zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tak nemůže vyžadovat výkon práce zaměstnance v době mezi 20 h – 6 h, o sobotách, nedělích a ve svátcích, nevyplývá-li to z povahy práce a nezbytnosti práci v této době nařizovat.
 
„Pevně věříme, že se nám podaří napříč politickým spektrem dohodnout, jakmile budeme mít stanovisko vlády, a že dojdeme ke schválení této zákonné úpravy tak, jak je to již ve světě běžné,“ uzavřel Vít Kaňkovský.

kategorie Tiskové zprávy