KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Lidovci podporují pěstounské rodiny. Jen morální podpora ale nestačí!
Zpět

Lidovci podporují pěstounské rodiny. Jen morální podpora ale nestačí!

Přidáno 24. 3. 2021
Ilustrační foto
Tisková zpráva

Děti by měly vyrůstat v rodině. I ty, které to štěstí z nejrůznějších důvodů neměly, mají stejnou potřebu vyrůstat v lásce, cítit se milované a zabezpečené alespoň v náhradní rodině. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská proto podává návrh na zvýšení finančního odměňování pěstounů přechodných a dlouhodobých, které je v současné době žalostně nízké.

To, že ústavní péče je mnohem nákladnější jak v okamžitých nákladech, tak zejména v nákladech budoucích, je dnes už nezpochybnitelným faktem. Dále je tu argument prof. Ptáčka, který ve své rozsáhlé studii o vlivu ústavní výchovy říká: „Ze srovnání podskupin respondentů podle typu náhradních forem výchovy vyplynulo, že téměř ve všech parametrech dosahují respondenti žijící v pěstounských a adoptivních rodinách lepších výsledků než ti, kteří prošli výhradně ústavní výchovou (eventuálně v kombinaci s původní nefunkční rodinou). Dle celosvětových výzkumů v posledních 80 letech se ukázalo, že institucionalizace působí dětem významnou újmu a že může mít celoživotní fyzické a psychické následky. Zejména nejmenší děti se v důsledku nedostatku individuální interakce s rodiči nevyvíjejí tak, jak by měly, a byl prokázán významný dopad institucionalizace na raný rozvoj mozku." 
 
„Pěstouni jsou frustrováni z nepružnosti a neefektivnosti celého systému a zoufale chybí i velké množství dlouhodobých pěstounů, kteří by zajistili následnou péči pro děti odcházejících z přechodné pěstounské péče. Pamatujeme i na handicapované děti, kde odměna bude náležet stejná pro 1 i 4. stupeň závislosti, a to ve výši 38 000,- Kč,“ uvádí Pavla Golasowská.
 
Valorizace vychází z minimální mzdy, která je nyní 15.200 Kč. Zvýšení odměn dlouhodobých pěstounů je navrhováno následovně:
 

Návrh odměn dlouhodobého pěstouna 

1 dítě 1,5 x min. mzdy 22 800,- Kč

2 děti 2 x min. mzdy 30 400,- Kč

3 děti/1 handicap. 2,5 x min. mzdy 38 000,- Kč

za každé další dítě v PP 0,45 x min. mzdy 6 840,- Kč
Navýšení odměn přechodných pěstounů je navrhováno ve výši:
 

Návrh odměn přechodného pěstouna 

bez dítěte 1,8 x min. mzdy 27 360,- 

1 dítě 2,25 x min. mzdy 34 200,- 

2-3 děti/1 handicap. 2,5 x min. mzdy 38 000,- 

za každé další dítě v PP 0,45 x min. mzdy 6 840,- 

 
 
kategorie Tiskové zprávy