KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Lidovci díky MPSV realizují své dlouhodobé priority nejen v oblasti rodinné politiky
Zpět

Lidovci díky MPSV realizují své dlouhodobé priority nejen v oblasti rodinné politiky

Přidáno 8. 1. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Máme za sebou zhruba půlku volebního období Poslanecké sněmovny, a tedy i vlády. Ekonomická a energetická krize způsobila, že se požadavky na práci MPSV výrazně navýšily. Ministr a lidovecký předseda Marian Jurečka přesto dokáže uvádět do praxe změny, na které naše země velmi dlouho čekala. Bilanci uplynulých dvou let lidovecké politiky a výhled do další půlky volebního období představili zástupci KDU-ČSL na pondělní snídani s novináři v Paláci Charitas.

A nejedná se zdaleka jen o připravovanou důchodovou reformu s výrazně prorodinnými prvky. Resort pod vedením Mariana Jurečky mohutně digitalizuje a čeká jej také reforma a zjednodušení dávkového systému. Výrazné změny k lepšímu se dějí také v sociálních službách či obecně v oblasti podpory rodičů. Ministerstvo například klade velký důraz na slaďování rodinného a pracovního života, mimo jiné i podporou částečných úvazků. Každé z těchto témat řečníci na snídani s novináři představili a rozebrali.

„Když jsem přišel na ministerstvo, technologicky byly procesy stále ve stavu z devadesátých let: papír, tužka, kalkulačka. Naráželi jsme na zastaralé systémy a zbytečnou byrokracii, což bránilo efektivnímu chodu resortu. Chyběla jasná orientace na klienty, tedy občany a partnery, což je pro nás klíčové. Moji předchůdci neměli ambici pouštět se do tolik potřebných reforem, změn a modernizace úřadu,“ vyjmenovává ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka některé z výzev, kterým během svého působení čelil. „V běžném kontaktu s úřady spadajícími pod můj resort je jedním z nejviditelnějších zlepšení obrovský pokrok v digitalizaci. Mým cílem je, aby nejen rodiče mohli vše potřebné vyřídit doma od počítače a nemuseli trávit drahocenný čas obíháním úřadů. Proto lze pomocí aplikace Jenda plně online zažádat o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě či o rodičák. Na ePortálu ČSSZ pak lze online požádat o důchod. O zjednodušení a zefektivnění chodu MPSV mi jde také v případě plánované reformy dávkového systému. V plánu je mimo jiné sloučení čtyř dávek: příspěvku a doplatku na bydlení, přídavku na dítě a příspěvku na živobytí. To nám umožní lépe pomoci těm, kdo to opravdu potřebují,“ dodává ministr.

„Důchodovou reformu u nás slibovala každá vláda za posledních třicet let, ale nikdo ji nedotáhl. Reforma znamená jistotu, že se naše děti i naši vnuci dočkají důstojného důchodu. Bez reformy systém naopak zkolabuje, protože stále méně lidí bude pracovat na narůstající počet lidí v důchodovém věku,“ upozorňuje Šárka Jelínková, náměstkyně na MPSV a místopředsedkyně KDU-ČSL. „Zásadní pro správné fungování systému je udržení vysoké porodnosti. Proto důchodová reforma obsahuje významné prorodinné prvky. Jedná se například o rodinný vyměřovací základ, který daleko více oceňuje péči o děti a osoby blízké, které potřebují větší rozsah péče v domácím prostředí, a to minimálně ve výši průměrné mzdy. Dále je to společný vyměřovací základ manželů, který cílí na odstranění rozdílů mezi muži a ženami ve výši penzí. V neposlední řadě je to prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod z dvou let na pět let. Bez dětí nebude na důchody, a proto rodiče musíme podporovat,“ dodává Jelínková.
 
 „Jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast patřím mezi ty, kdo se dlouhodobě snaží o předvídatelné financování sociálních služeb, které by mělo vycházet ze zákona o sociálních službách. V krajích jsme si vědomí, že to není jednoduchý úkol. Přesto MPSV pod vedením Mariana Jurečky udělalo k tomuto cíli významný krok. Nyní totiž již v září víme, jaké budou finance pro sociální služby na následující rok. Tato informace nám zásadním způsobem pomáhá v přípravě a plánování rozpočtu sociálních služeb v kraji. Podobné vstřícnosti jsme se od žádného předchozího ministra nedočkali,“ přidává pohled krajského politika Jiří Navrátil (KDU-ČSL), poslanec a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast. „Oceňuji ale samozřejmě i zvýšení příspěvku na mobilitu či proces vedoucí ke zjednodušení zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Do příštího roku vnímám v této oblasti jako velký lidovecký úkol, abychom dokázali prosadit navýšení příspěvku na péči a zavedení jeho pátého stupně,“ dodává Navrátil.

„Opravdové zlepšení fungování sociální politiky nebylo zásadní prioritou předchozích vlád. Pouze pokračovaly v provozním vyplácení dávek a uplácely důchodce. Dlouhodobý efektivně fungující systém, který bere v potaz moderní technologie a řeší i těžká mezirezortní palčivá témata, nastavuje až tato vláda, a hlavně Marian Jurečka,“ upozorňuje Miluše Horská (za KDU-ČSL), předsedkyně senátního sociálního výboru. „Významné systémové změny k lepšímu se odehrávají například v oblasti podpory rodičů, což je téma, které vždy patřilo mezi vlajkové lodě lidové strany. Velký důraz je kladen na slaďování rodinného a pracovního života. Za tím účelem ministerstvo zavedlo zvýhodnění částečných úvazků, významně finančně podpořilo zakládání dětských skupin a zavedlo jasná pravidla pro home-office s výhodami pro rodiče. V plánu je také uvést do praxe tak zvané sousedské dětské hlídání, které vytvoří další místa předškolní péče,“ vyjmenovává Horská.


Dva roky úspěchů a výzev KDU-ČSL

Úspěchy lidovců na MPSV a výhled do dalších dvou let vlády
kategorie Tiskové zprávy