KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Lidovci chtějí podpořit obnovu lesů i agrolesnictví
Zpět

Lidovci chtějí podpořit obnovu lesů i agrolesnictví

Přidáno 17. 6. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Kvůli kůrovcové kalamitě došlo v naší republice k velkým zásahům do lesních porostů. Zásadní vliv mělo také stále se zvětšující sucho. Lidovci proto chtějí podpořit vlastníky v zalesňování krajiny odolnými smíšenými lesy. Chtějí, aby se stát podílel na kompenzaci vzniklých škod. Podporují také agrolesnictví a mimoprodukční funkce lesa.

„Pro záchranu našich lesů musíme přijít s řešením co nejdříve, není na co čekat. Musíme zvýšit počet stromů, které budou udržovat více vody v krajině. Krychlový metr nezhutněné lesní půdy má schopnost nasáknout až 350 litrů vody. Podpora musí být směřována na výsadbu smíšených lesů, cílené a nikoliv plošné kácení, následnou péči a kompenzace ztrát. Chceme pomoci odpovědným soukromým vlastníkům,” uvedl místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí Petr Hladík.

Lidovci však neřeší jen podporu soukromých vlastníků lesů, ale své plány mají i se státními lesy. „Státní lesy nejsou továrna na dřevo. Chceme proto výrazně podpořit mimoprodukční funkci těchto lesů. Mají sloužit osvětě, rekreaci a být zázemím pestré biodiverzity. Obrovský význam mají lesy poblíž měst nebo přímo ve městech. Hektar lesního porostu zadrží ročně 30-70 tun prachových částic. Prioritou ve státních lesích nemůže být okamžitý zisk, ale jeho ekologická funkce. Stát musí jít příkladem. Budoucí zisky ze státních lesů musí přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody,” doplnil Hladík. 

Lesnický fond chtějí lidovci zachovat a dále rozvíjet. Nově však přichází také s podporou agrolesnictví. „Chceme propojit zemědělství s výsadbou lesů. Agrolesnické systémy najdeme v rámci zemí EU na 3,6 procentech z celkové rozlohy zemědělské půdy, zatímco v ČR je to pouze 1,3 procenta,” dodal Hladík. 

KDU-ČSL chce také podpořit ty, kteří mají k přírodě nejblíže, ať už jsou to různé lesnické a ochranářské spolky, včelaři, myslivci nebo konkrétní soukromí vlastníci.

kategorie Tiskové zprávy