KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy Kulatý stůl Senioři aktuálně VI.: Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku
Zpět

Kulatý stůl Senioři aktuálně VI.: Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku

Přidáno 19. 10. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Poslankyně Nina Nováková s poslancem Michaelem Kohajdou uspořádali již šestý kulatý stůl pro zástupce seniorských organizací s účastí odborníků a zástupců ministerstev.

Nina Nováková uvádí myšlenku na pravidelné debaty, které jsou velmi otevřené a probíhají v neformální atmosféře: „Senioři představují čtvrtinu populace a tvoří stejně pestrou mozaiku jako celá společnost. Odlišují se vzděláním, politickými názory, ekonomickou situací i zájmem o veřejné dění. Společně mapujeme širokou škálu oblastí, které je potřeba řešit. Hlavně diskutujeme o tom, které návrhy řešení jsou nejúčinnější a dáváme zpětnou vazbu politikům i ministerským úředníkům. Jsem ráda, že kulaté stoly vzbuzují stále větší zájem kolegů poslanců.“

Šestý kulatý stůl se zabýval aktuálním tématem: Šmejdi, kteří se vydávají za Vaši banku. Poslanec Michael Kohajda v debatě uvedl: „Nejen pro některé seniory může být překotný vývoj technologií využívaných ve finančních službách zatěžující. Novinky ve způsobu obsluhování finančních služeb mohou pro některé být nepřehledné nebo dokonce nedůvěryhodné. Současně otevírají nové možnosti pro různé podvodníčky, kteří této situace chtějí zneužít. Jako zákonodárci se proto musíme snažit, aby tito klienti byli chráněni při užívání nových technologií a aby se tyto technologie nestaly překážkou pro přístup nejen seniorů k bankovní, pojišťovacím nebo dalším službám, které jsou a mají být běžnou součástí našich životů."

Během akce vystoupila řada odborníků a zástupce ministerstev, kteří reagovali na dotazy přítomných seniorů. Poslankyně Nina Nováková debatu shrnula.: „Útoky novodobých podvodníků jsou cílené vůči všem věkovým kategoriím a napříč profesním zaměřením, proto se mohou týkat každého z nás. Senioři často čelí silnému emociálnímu tlaku i uměle vyvolanému pocitu časové tísně. Není hanba promluvit na veřejnosti, v rodinném kruhu nebo s přáteli o vlastní zkušenosti s útoky. Za zásadní považuji prevenci, obezřetnost a sdílení zkušeností s okolím a podporuji osvětové kampaně.“
 

kategorie Tiskové zprávy