KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MPSV: Klíčové změny v předčasných důchodech a valorizacích schválil Senát, jde o krok směrem k udrži
Zpět

MPSV: Klíčové změny v předčasných důchodech a valorizacích schválil Senát, jde o krok směrem k udržitelnosti důchodového systému

Přidáno 23. 8. 2023
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí

Senátoři a senátorky dnes schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který upravuje navyšování důchodů a podmínky odchodu do předčasného starobního důchodu. Zákon čeká nyní již jen na podpis prezidenta. Trvá tak společné stanovisko koalice, že tyto změny jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a spravedlivé nastavení důchodového systému.

„Tato změna je nutná, pokud chceme mít udržitelný a ufinancovatelný důchodový systém. Přichází v minutě dvanácté. Je skutečně třeba řešit anomálii ohledně předčasných důchodů. Z logiky věci je totiž předčasný důchod něco mimořádného a není možné, aby byl výhodnější než standardní odchod do důchodu. Proto velmi vítám tuto změnu a nové podmínky, které novela zavádí," zdůraznil předseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Klement.

Návrh představuje klíčový krok v rámci důchodové reformy. Je nezbytný pro vytvoření dlouhodobě udržitelného systému, který zaručuje důstojné a vyvážené penze nejen dnešním seniorům, ale i budoucím generacím. Důchody budou i nadále pravidelně každoročně zvyšovány, aby byli senioři stále ochráněni před vlivem inflace. Hlavní změna spočívá v novém způsobu valorizace důchodů, který má být spravedlivější a zajistí udržitelnost důchodového systému i pro nadcházející generace. Veškeré důležité informace ohledně důchodové reformy jsou dostupné na webových stránkách MPSV.

„Důchody jsou v současnosti ve srovnání s průměrnou mzdou na nejvyšší úrovni v historii. Po červnovém zvýšení dosáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, a předpokládá se, že v lednu to bude dokonce 20 700 korun. Nový systém směřuje i k zabránění prohlubování rozdílů mezi důchodci s různými příjmy,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Z aktuálních dat (viz. grafy na další straně; pozn.) vyplývá, že důchody rostou rychleji než cenový index. To znamená, že seniorům se hlavně v posledních dvou letech zvýšily penze více než o inflaci. Zvýšení je tedy obecně vyšší než za minulé vlády,“ zdůraznil ministr Jurečka.

Návrh obsahuje zavedení dočasného přídavku k důchodu jako nové formy zvyšování důchodů v mimořádných situacích. Důchody nicméně budou i nadále pravidelně navyšovány, a to od začátku ledna. Toto zvýšení bude plně kompenzovat inflaci a také třetinu růstu reálných mezd, stejně jako tomu bylo až do roku 2017.

Návrh také upravuje možnost odchodu do předčasného důchodu na maximálně tři roky před dosažením důchodového věku. Zároveň dojde v prvních dvou letech před důchodovým věkem ke zvýšení krácení procentní výměry na 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní, které budou chybět do dosažení důchodového věku. Aby bylo možné získat předčasný důchod, bude vyžadována doba pojištění trvající minimálně 40 let. Procentní výměry předčasných starobních důchodů se poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku.

„Tímto krokem se brání přednostnímu postavení předčasného důchodu před plánovaným důchodem. Cílem těchto změn je omezit vysoký počet odchodů do předčasného důchodu a zajistit, aby tato možnost byla využívána pouze ve specifických situacích, nikoli jako běžná volba pro vysoký počet žadatelů o důchod,“ připomněl ministr Jurečka.

Tato opatření nabydou účinnosti od 1. září 2023 (za předpokladu, že zákon bude publikován ve Sbírce zákonů ještě v srpnu 2023). Zavedení požadavku na minimálně 40 let pojištění pro nárok na předčasný důchod bude odloženo o jeden rok z důvodu potřebné přípravy plátců důchodů.

kategorie Tiskové zprávy