KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy KDU-ČSL: Situace ohledně důchodů je dlouhodobě neudržitelná
Zpět

KDU-ČSL: Situace ohledně důchodů je dlouhodobě neudržitelná

Přidáno 11. 12. 2020
Ilustrační foto
tisková zpráva

„Podle KDU-ČSL je nejlepší a nejpřirozenější důchodovou reformou dobrá rodinná politika, podpora pracujících rodičů a podpora porodnosti,“ uvádí Šárka Jelínková, první místopředsedkyně KDU-ČSL. Čím více lidí bude v produktivním věku, tím snáze se vyrovnáme s výdaji na důchody, které v roce 2059 dosáhnou svého vrcholu.

Podle zprávy OECD je potřeba co nejdříve zlepšit finanční udržitelnost důchodového systému. Zdrojem financování by měly být nejen pojistné odvody, ale také daně z jiných zdrojů a navíc i osobní spoření. Významně podle OECD může pomoci i vyšší porodnost.

Zvýšení porodnosti je pro KDU-ČSL klíčové

„Díky námi prosazeným opatřením se výrazně zvýšila dostupnost předškolní péče.  Prosadili jsme zavedení dětských skupin a záchranu lesních školek, které si získaly značnou oblibu. Zvýšili jsme rovněž slevy na daních pro pracující rodiče – zejména na třetí dítě a zrušili jsme zastropování daňových bonusů,“ připomíná Jelínková a dodává, že rodiny se třemi a více dětmi už nyní vychovají plnou třetinu naší budoucí populace. Jejich úloha pro udržitelný demografický vývoj a fungující důchodový systém je dlouhodobě ze strany společnosti podceňována. Tyto rodiny pak tvoří převážně středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní pracující lidé ze střední vrstvy, a proto naši rodinnou politiku míříme především na ně.

Zkrácené úvazky jako prorodinný nástroj

KDU-ČSL chce zároveň více motivovat zaměstnavatele k poskytování zkrácených úvazků například nižšími odvody. Zároveň chce nabídnout vyšší finanční kompenzace u nižších mezd zkrácených úvazků rodičům, a to vyššími slevami na daních a nižšími odvody.

Opatření KDU-ČSL, která chceme prosadit v rámci důchodové reformy

  1. Zjednodušíme způsob výpočtu důchodu. Je důležité, aby si každý mohl spočítat svůj budoucí důchod. Tím se zvýší předvídatelnost systému a pracující si mohou snáze vybrat vlastní způsob odpovědného zajištění stáří.

  2. Zavedeme minimální základní důchod a upravíme posílení zásluhovosti. Zásluhový pilíř je závislý na finančních odvodech, chceme je za KDU-ČSL doplnit ještě o bonusy za vychované děti pro oba rodiče. Zavedeme nižší odvody pojistného pro pracující rodiče a společné zdanění a pojištění manželů.

  3. Podpoříme soudržnost a stabilitu rodin také modernizací vdovských a vdoveckých důchodů, aby poskytovaly větší jistotu v případě ztráty manžela či manželky.

  4. Podpoříme porodnost také zohledněním náhradních a vyloučených dob – zejména pro vícedětné rodiny (3+), které umožní slaďování rodiny a profesní kariéry podle individuálních potřeb.

  5. Zmírníme nespravedlnost současných nízkých důchodů matek, které vychovaly děti a z důvodu nastavení systému mají nízký důchod. Proto navýšíme jejich důchod za každé vychované dítě o 500 Kč. Pro budoucí důchody místo toho budou již zmíněné bonusy za vychované děti pro oba rodiče a společné zdanění a pojištění manželů.

  6. Zefektivní soukromé penzijní připojištění, aby lépe doplňovalo průběžný systém s ohledem na udržitelnost systému a s ohledem na investice do budoucí generace, přitom použijeme některé principy Rusnokovy reformy. Zvýšime státní podporu pro účastníky do 35 let. V případě založení rodiny umožníme předčasný výběr uspořené částky na pořízení bydlení pro vlastní potřebu bez ztráty státní podpory a daňových slev. Vlastní bydlení chápeme jako IV. pilíř zajištění na stáří. Zvýšíme státní podporu pro rodiče dětí, hlavní navýšení bude od třetího dítěte.

  7. Zkrátíme potřebnou odpracovanou dobu pro nárok na důchod při dosažení důchodového věku a odstraníme dvojí penalizaci nezapočítaných období. Současně budeme pozitivně motivovat k pozdějšímu odchodu do důchodu.

  8. Znovu zahrneme dobu studia mezi náhradní doby, aby vzdělaní lidé nebyli trestáni za to, že se připravují na své budoucí povolání.

  9. S využitím nástrojů třetího pilíře umožníme dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance fyzicky náročných profesí.

kategorie Tiskové zprávy