KDU.breadcrumbs.homeAktuality Tiskové zprávy KDU-ČSL navrhuje a podporuje konkrétní opatření pro zmírnění současné situace a rychlé oživení ekono
Zpět

KDU-ČSL navrhuje a podporuje konkrétní opatření pro zmírnění současné situace a rychlé oživení ekonomiky

Přidáno 23. 3. 2020
Ilustrační foto
Tisková zpráva

V těchto dnech jde především o zdraví, a proto KDU-ČSL apeluje na vládu, aby maximálně aktivizovala domácí výrobce kvalitních ochranných prostředků a poskytla jim podporu. Dodávky ze zahraničí nebudou pro příští týdny dostačující. Navíc se ukazuje, že dodaný zdravotnický materiál ze zahraniční je různé kvality. Proto je potřeba i při nákupu těchto pomůcek maximálně podporovat domácí výrobce. Tedy dokázat zvládnout co nejlépe příští dva tři týdny.

Je důležité začít připravovat strategii, jak poté nastartovat společenský život, výuku ve školách a provoz ve firmách tak, abychom měli kvalitní ochranné pomůcky, mohli s nimi běžně v průběhu dne pracovat a měli také propracovaný systém testování. Země, které dokáží co nejdříve toto zvládnout a zároveň nabídnout tyto kvalitní ochranné prostředky i jiným státům, budou mít výhodu. Naše firmy a univerzity mají v oblasti nanotechnologií velké zkušenosti, a proto je třeba tento proces maximálně podpořit a aplikovat. Nemůžeme být měsíce doma a jen přežívat. Pro naše životy a pro fungování tohoto státu je nezbytné se co nejdříve dokázat bezpečně vrátit do běžného života!

KDU-ČSL žádá vládu, aby zahájila jednání ekonomických ministrů s rozpočtovým a hospodářským výborem, protože žádná smysluplná opatření není možné dělat bez legislativních změn v parlamentu.

Lidovci představují návrhy a opatření, které jsou nutné udělat.

Krátkodobá opatření:
Úprava parametrů ošetřovného

 • zaměstnanci – navrhujeme navýšení ošetřovného na 80%, resp. v druhé verzi 100% denního vyměřovacího základu, a to zpětně od vyhlášení mimořádných opatření

 • neomezené střídání oprávněných osob v péči o děti, či další potřebné osoby (oprávněné osoby se rozšiřují i o prarodiče a sourozence, kteří nesdílí společnou domácnost s pečovanou osobou)

 • vojáci – vládní návrh přiznává ošetřovné, resp. služební volno až do 13 let věku dítěte i policistům, hasičům, apod. Opomíjí ale vojáky z povolání, náš návrh to napravuje

 • děti závislé na péči jiné osoby – vládní návrh přiznává ošetřovné v případě péče o osobu, která byla v uzavřeném pečovatelském zařízení, ale opomíjí postižené děti starší 13 let, kterým zavřeli školu a potřebují péči. Náš návrh přiznává ošetřovné i v případě péče o ně.

 • zaměstnanci na DPP a DPČ– ze zákona je jim ošetřovné odepřeno. My ho přiznáváme po dobu mimořádných opatření i jim, a to zpětně, pokud si platí nemocenské pojištění (povinně při měsíčním výdělku 3000 u DPP, 10.000 u DPČ)

 • OSVČ – přebíráme původní vládní návrh, měníme výši příspěvku na 770 Kč namísto 424 Kč a příslušný úřad na Českou správu sociálního zabezpečení oproti Úřadu práce.

 • Umožnit ošetřovné i pro rodiče, kteří mají děti pod 6 let věku a chtějí s ním být z preventivních důvodů doma

 
 
Další krátkodobá opatření

 • Ihned masivně podpořit domácí výrobu ochranných prostředků z nanotechnologií, tyto aktivity podporovat a synergicky koordinovat.

 • Proplácení prvních 14 dní nemocenské státem po dobu trvání stavu nouze.

 • Odklad plateb sociálního a zdravotního pojištění po dobu stavu nouze plus minimálně další tří měsíce

 • Zrušení zálohy daně z příjmu do konce roku 2020 především pak pro OSVČ, malé a střední podniky

 • Posunutí 3. a 4. vlny EET až od 1.1. 2022

 • Odpuštění daně z příjmu pro OSVČ za rok 2020.

 • Zavedení „kurzarbeit“

 • Zjednodušení úvěrového progamu COVID, bezúročný úvěr pro OSVČ pro malé a střední firmy od 200 tis. Doba splácení až 5 let, s odkladem splácení až 24 měsíců. Umožnit výplatu prvních finančních prostředků do konce dubna! Je nutné pamatovat také na malé subjekty právnických osob!

 • Odpuštění platby sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ a jejich zaměstnance po dobu nouzového stavu plus 3 měsíce pro odvětví přímo zasažená či výrazně dotčena

 • Podpora odložení plateb obecně, v principu toto navrhuje již vláda v rámci svých opatření

Střednědobá opatření; nutné realizovat v průběhu dubna

 • ČNB musí snížit úrokovou sazbu ještě o 0,5%

 • ponechání dividendy z minulých let v ČR, ČNB v tomto může dát velmi silné doporučení! ČNB může s komerčními bankami diskutovat o rozdělení dividendy. Podobný postup zde byl i za ekonomické krize 2008

 • dividendy firem ponechat v ČR, zde by vláda měl jednat s klíčovými subjekty a nabídnout jim zajímavé investiční nabídky

 • zisk ze správy devizových rezerv, převést do státního rozpočtu a využít pro restart ekonomiky

 • odklad splácení úvěrů, ČNB by měla jednat s komerčními bankami, zmírnit vůči nim regulační pravidla, současná odkladová opatření nebudou stačit.

 • mzdové náhrady pro živnostníky, malé a střední firmy, ošetřovné nestačí, pro nejvíce zasažené obory je třeba přímá finanční pomoc

 • Revize pracovního trhu, vláda by měla ve spolupráci se zaměstnavateli a odbory provést revizi pracovního trhu, v některých profesích nám masivně na několik měsíců odejdou pracovníci, zde bychom měli hledat cesty, jak velmi rychle restrukturalizovat náš pracovní trh

 • upravit zákon o investičních pobídkách, podpořit nejen investice velkých firem v ČR a zabránění odvodu dividend, ale také podpořit nově začínající podnikatelé, kteří budou zahajovat poprvé své podnikání, například odpuštěním odvodů a platby daně

 • ochrana spotřebitelů proti šmejdům, právě v této době začíná růst aktivita různého podvodného jednání, měl by stát ve spolupráci se svými dozorovými orgány hledat maximální nástroje, jak takovému jednání zabránit a chránit své poctivé občany

 • automotivhttps://www.kdu.cz/aktualne/zpravy/eu-by-mela-pozdrzet-legislativu-ke-snizovani-co2-v

   

kategorie Tiskové zprávy