KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy KDU-ČSL: Kdo budou noví lidovečtí ministři a jaké mají priority?
Zpět

KDU-ČSL: Kdo budou noví lidovečtí ministři a jaké mají priority?

Přidáno 17. 11. 2021
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Lidovcům v budoucí vládě připadnou tři ministerstva. Na ministerstvo práce a sociálních věcí usedne předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, na ministerstvo životního prostředí senátorka Anna Hubáčková a na ministerstvo zemědělství Zdeněk Nekula.

Ing. Marian Jurečka (KDU-ČSL) se narodil v Přerově. Studoval na Mendelově univerzitě v Brně obor Rostlinolékařství. Při studiích na vysoké škole začal podnikat na rodinné farmě v Rokytnici. Později se stal vedoucím agrochemického distribučního střediska společnosti Lukrom spol. s. r. o. V roce 2007 začal působit jako poradce ministra a předsedy Legislativní rady vlády pro zemědělství a životní prostředí, poradce ministra pro místní rozvoj a stal se členem Výboru pro rozvoj cestovního ruchu. V roce 1999 vstoupil do KDU-ČSL. V prosinci 2011 byl zvolen 1. místopředsedou KDU-ČSL. V říjnu 2012 byl zvolen zastupitelem Olomouckého kraje. V krajských volbách v roce 2016 mandát krajského zastupitele obhájil. V roce 2013 kandidoval jako lídr KDU-ČSL v Olomouckém kraji do Poslanecké sněmovny a byl zvolen. Krátce zastával i post předsedy Poslaneckého klubu KDU-ČSL. V lednu 2014 byl jmenován na post ministra zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. V lednu 2020 se stal předsedou strany KDU-ČSL. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 se stal lídrem kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji. Marian Jurečka je ženatý a má pět synů. Věnuje se hře na tubu, pořádá benefiční koncerty a je skaut.

Největší prioritou pro Mariana Jurečku na rezortu práce je důchodová reforma, která nastaví stabilní systém férových důchodů. „Lidovci přinesou mezigenerační solidaritu. Výchova budoucích generací musí být oceněna, stejně tak dlouhodobá péče o blízkou osobu. Na tuto zásluhovost nesmíme zapomínat, nelze brát v úvahu jen tu finanční,“ řekl budoucí ministr práce a sociálních věcí.

„Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké,“ dodal předseda lidovců. Pozornost chce na rezortu věnovat také rozvoji paliativní péče nebo dostupnému poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí. „V neposlední řadě pak chceme zavést víceleté financování sociálních služeb a revizi sociálních dávek včetně propojení úřadů prostřednictvím informačních systémů. Řešení musí být efektivní a co nejméně administrativně náročné,“ dodal Jurečka.

Ing. Bc. Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se narodila v Hodoníně. Studovala na Vysokém učení technickém v Brně obor Vodní hospodářství a na Masarykově univerzitě obor Veřejná správa. Její prvním zaměstnáním byla práce pro Vodovody a kanalizace Hodonín, kde pracovala jako referentka ochrany vodních zdrojů. Věnovala se ochraně zdrojů pitné vody, stanovování pásem hygienické ochrany, později také řešení hospodaření v nich a odstraňování ekologických zátěží. Pracovala také jako vedoucí odboru životního prostředí Okresního úřadu v Hodoníně, následně jako vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Za svou činnost a spolupráci s nevládními organizacemi obdržela v roce 2005 cenu ministra životního prostředí. V rámci své funkce byla členkou krizových štábů, předsedkyní povodňových komisí a podílela se na zvládnutí velkých povodní v roce 1997, 2002 a 2006, vždy v úzké součinnosti se Slovenskem a Rakouskem. V letech 2014 – 2018 byla zvolena starostkou obce Ratíškovice a od roku 2016 je senátorkou za Hodonínsko. Je vdaná, má dva dospělé syny a tři vnoučata. Dlouhodobě se věnuje volejbalu a tréninku mládeže.

Pro lidovce je v následujícím období zásadní, aby ministerstvo životního prostředí a rezort zemědělství spolu úzce spolupracovaly. „Chci, aby tyto úřady byly v přátelském vztahu. Je velkou výhodou, že oba rezorty povedou ministři z jedné strany. Je pro mě důležité, abychom jako ochránci životního prostředí chápali běžný život zemědělců a oni zas porozuměli udržitelnému rozvoji,“ uvedla nastupující ministryně Hubáčková. Ihned po svém nástupu se chce pustit do několika priorit. Jednou z nich je také práce na závěrech vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě. „Tragédie na Bečvě se nesmí opakovat. Nemáme žádnou planetu B a proto musíme chránit zdroje pitné vody ústavní podobou,“ uvedla Hubáčková.

S ohledem na své zkušenosti a vzdělání se chce Anna Hubáčková věnovat také ochraně vody. „Naše příroda je zdrojem pro život nás všech. Přírodu chráníme, abychom mohli její zdroje využívat. Abychom měli vodu, potraviny a čistý vzduch, aby stejný užitek z ní mohly mít další generace. Musíme podporovat biodiverzitu a zanechat v krajině mokřady a další krajinné prvky,“ popsala senátorka Hubáčková s tím, že bojovat chce také za vznik dvou nových národních parků – Křivoklátsko a Soutok (řek Moravy a Dyje).

V oblasti energetiky chce nastupující ministryně podporovat instalace fotovoltaických panelů na střechách domů. „Fotovoltaika nesmí být výsadou bohatých. Veřejné instituce, firmy, ale hlavně domácnosti mají mít možnost si budovat vlastní energetické zdroje. Lidé by neměli být závislí jen na dodavatelích energie. Máme v programu, že do čtyř let bude takto využito alespoň sto tisíc střech,“ doplnila k energetice Hubáčková.

Ing. Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se narodil ve Znojmě. Studoval na Mendelově univerzitě v Brně obor Provoz a ekonomika. Dále při zaměstnání studoval na Spořitelní akademii mimo jiné obory bankovní specialista a bankovní manažer. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval 8 let v České spořitelně, a.s. na okresní pobočce ve Znojmě a Brně na pozicích vedoucí oddělení marketingu, vedoucí oddělení obchodní politiky a vedoucí oddělení marketingu a akvizice. Potom pracoval 15 let v Erste Leasing, a.s., která se orientovala na financování zemědělců, na pozicích vedoucí marketingu, vedoucí obchodní oblasti Jižní Morava a vedoucí risk managementu. Za působení Mariana Jurečky na rezortu zemědělství vedl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), který má na starosti dotace v oboru. Dále zastupoval ministerstvo zemědělství v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Je dlouholetým starostou obce Těšetice na Znojemsku a v rámci výkonu této funkce se dlouhodobě věnuje rozšiřování veřejné zeleně, výsadbě alejí a obnově polních cest. Od roku 2007 je členem KDU-ČSL. Zdeněk Nekula je ženatý, s manželkou mají čtyři děti a jeho velkým koníčkem je včelaření.

Stejně jako nová ministryně životního prostředí chce i budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula pamatovat na ochranu půdy, vody a pestré krajiny. Prioritou jsou pro něj také kvalitní potraviny. „Je pro nás zásadní, abychom podporovali takové kroky, které povedou ke snížení pesticidů a hnojiv. Musíme směřovat ke zdravé krajině, a tudíž i ke zdravým potravinám. Klademe velký důraz na ekologické zemědělství a bio potraviny. K udržitelnosti ale musíme směřovat rozumně a postupně. Na ekologické hospodaření nesmí doplatit samotní zemědělci,“ uvedl Nekula.
 
„Dlouhodobě si stojíme za tím, že musíme vytvořit přívětivé podmínky pro malé a střední zemědělce. Chceme podpořit ty, kteří s půdou pracují šetrně a zodpovědně. Věříme, že tak dokážeme nastavit i rozumnou míru vlastní potravinové soběstačnosti a bezpečnosti,“ dodal budoucí ministr.

kategorie Tiskové zprávy